Matematyka

Matematyka

Matematyka

26.01.2022

Matematyka – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią
 • topologia, rachunek prawdopodobieństwa
 • analiza funkcjonalna
 • funkcje analityczne
 • równania różniczkowe zwyczajne
 • statystyka, programy użytkowe

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, której historia sięga 1364 roku. Obecnie, kształci prawie pięćdziesiąt tysięcy studentów, którzy mają możliwość obrania kierunku kształcenia z bogatej oferty dydaktycznej. Jednym z jej punktów jest „królowa nauk”, czyli Matematyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, algebra liniowa z geometrią, topologia, rachunek prawdopodobieństwa, analiza funkcjonalna, funkcje analityczne, równania różniczkowe zwyczajne, statystyka, programy użytkowe, metody numeryczne, podstawy modelowania matematycznego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na UJ znajdą zatrudnienie w bankach, firmach maklerskich, firmach konsultingowych, firmach informatycznych, instytucjach naukowych, szkołach.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Igor, student Matematyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to czas spędzony aktywnie. Tutaj się, po prostu, czuje, że się studiuje. To świetna uczelnia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MATEMATYKA  - ważne informacje

Matematyka studia Kraków

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • logiki i teorii mnogości,
 • obliczania granic ciągów, funkcji jednej i wielu zmiennych,
 • badania zbieżności ciągów i szeregów,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy funkcjonalnej,
 • algebry i teorii liczb,
 • geometrii i topologii.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • firmach maklerskich,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach informatycznych,
 • instytucjach naukowych,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)