Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

26.01.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • pedagogika twórczości
 • podstawy kształtowania środowiska lokalnego
 • pedagogika opiekuńcza
 • trening interpersonalny
 • komunikacja interpersonalna
 • polityka społeczna i praca socjalna

 

Uniwersytet Jagielloński to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej oraz 50 tysięcy studentów i doktorantów. A jakie kierunki kształcenia widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Pedagogika specjalna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, filozofii, psychologii oraz socjologii dotyczącej koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym. Studenci otrzymują specjalistyczną wiedzę na temat różnorodnych koncepcji i praktyk wychowania oraz kształcenia a także podmiotów instytucjonalnych i osobowych je realizujących, a także z zakresu etiologii różnorodnych rodzajów niepełnosprawności, a szczególnie społecznego niedostosowania, przestępczości, narkomanii i innych form patologii społecznej.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: prawo rodzinne i opiekuńcze, pedagogika twórczości, podstawy kształtowania środowiska lokalnego, pedagogika opiekuńcza, trening interpersonalny, komunikacja interpersonalna, polityka społeczna i praca socjalna, wybrane elementy terapii pedagogicznej, metodyka pracy dydaktycznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w placówkach oświatowo- wychowawczych, organizacjach społecznych prowadzących działalność opiekuńczo- wychowawczą i profilaktyczno- resocjalizacyjną, poradniach specjalistycznych, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych, sądownictwie.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Karolina, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Nie ma lepszej uczelni od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystarczy spojrzeć jak wybitne osobistości tutaj studiowały. Między innymi przez bogatą historię nauka tutaj to prawdziwa przyjemność i powód do dumy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Kraków

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowości i zaburzeń rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka w cyklu życia,
 • projektowania i prowadzenia badań,
 • zasad i norm etycznych w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • organizacjach społecznych prowadzących działalność opiekuńczo- wychowawczą i profilaktyczno- resocjalizacyjną,
 • poradniach specjalistycznych,
 • agendach służb socjalnych,
 • placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • sądownictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)