Pedagogika specjalna - Kraków

Pedagogika specjalna - Kraków

Pedagogika specjalna - Kraków

Studia w Krakowie

pedagogika specjalna

Odkryj pedagogikę specjalną w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Pedagogika specjalna studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna to studia jednolite lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Krakowie?

Wymagania rekrutacyjne na kierunek pedagogika specjalna w Krakowie będą uzależnione od tego, czy masz zamiar dopiero rozpocząć swoją przygodę ze studiami pedagogicznymi czy ukończyłeś wcześniej studia pierwszego stopnia o pokrewnym charakterze.

W pierwszym przypadku, kiedy chcesz aplikować na studia jednolite, powinieneś postarać się o uzyskanie wysokich wyników maturalnych. Jeżeli natomiast myślisz o aplikowaniu na studia magisterskie, zadbaj o oceny na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu kształcenia.

W celu zgłębienia szczegółów na temat procesu rekrutacji na ten kierunek, odwiedź stronę internetową uczelni, której program bardziej cię zainteresował.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
25
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
90
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
90
jednolite:
120
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
60,5
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Krakowie?

Uczelnie, na których można studiować pedagogikę specjalną:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki pedagogiczne w Krakowie

arteterapia

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika specjalna w Krakowie?

Jako że głównym przedmiotem zainteresowania pedagogiki specjalnej jako nauki jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności w życiu, studia na tym kierunku adresowane są głównie do osób empatycznych, wyrozumiałych i zainteresowanych dziedzinami społecznymi i humanistycznymi.

Specyfika kształcenia będzie uzależniona od tego, czy aplikujesz na studia magisterskie drugiego stopnia czy też rozważysz podjęcie kształcenia jednolitego.

Jedno jest pewne – możesz liczyć na wysoką jakość edukacji, która przełoży się na uzyskanie kompetencji nieocenionych na współczesnej arenie zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Krakowie mogą być realizowane w ramach kształcenia magisterskiego lub jednolitego. Osoby decydujące się na podjęcie studiów drugiego stopnia będą uczyły się przez dwa lata, a następnie otrzymają dyplom z tytułem magistra. Studia jednolite magisterskie również umożliwiają uzyskanie tego samego tytułu, jednak czas ich trwania jest dłuższy – wynosi pięć lat.

Pedagogikę specjalną w Krakowie możesz realizować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby wybierające studia jednolite na kierunku pedagogika specjalna prawdopodobnie rozpoczną swoją edukację od zgłębienia podstaw takich dziedzin, jak psychologia, pedagogika ogólna, resocjalizacyjna i specjalna, filozofia i socjologia, aby na późniejszych etapach kształcenia zdobyć umiejętności związane z diagnozą zaburzeń rozwojowych, prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz aktywnego wspierania procesu wychowania u podopiecznych.

Studia magisterskie drugiego stopnia będą doskonałym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów pedagogicznych lub pokrewnych pierwszego stopnia. Szczególny nacisk jest zwykle kładziony na kształcenie umiejętności praktycznych, dlatego absolwenci staną się doskonale przygotowani do pracy w wielu obszarach zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika specjalna w Krakowie?

Studia na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika specjalna w Krakowie?

Pedagogika specjalna jest kierunkiem, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem świeżo upieczonych maturzystów od lat. Wynika to z faktu, że zarówno specyfika kształcenia, jak i charakter pracy zawodowej, jest niezwykle interesujący i stwarza doskonałe podstawy pod nieustanne rozwijanie swojego intelektu i umiejętności praktycznych.

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach terapeutycznych, oferujących specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Będziesz mógł również specjalizować się w diagnozie zaburzeń w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Po ukończeniu kształcenia będziesz przygotowany do opracowywania programów profilaktyki wykluczenia społecznego, które znajdą zastosowanie w różnych placówkach oświatowych. Domy dziecka, hospicja oraz ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne to kolejne potencjalne miejsca pracy dla absolwentów pedagogiki specjalnej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika specjalna:

 • Placówki wychowawcze i oświatowe,

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 • Ośrodki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

 • Placówki resocjalizacyjne,

 • Ośrodki wychowawcze,

 • Domy dziecka,

 • Hospicja i oddziały szpitalne dla dzieci.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)