Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polityka społeczna – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku polityka społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia
 • ochrona własności intelektualnej
 • zarządzanie
 • ekonomia
 • socjologia
 • prawo
 • funkcjonowanie instytucji europejskich

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Polityka społeczna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studenci uczą się o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów, a także poznają zadania instytucji sfery społecznej. Polityka społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim to znajomość przemian demograficznych, procesów ludnościowych zachodzących w kraju, rozpoznawanie zjawisk życia społecznego.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, funkcjonowanie instytucji europejskich, administracja publiczna, metody i techniki badań społecznych, finanse publiczne, demografia, polityka społeczna w Unii Europejskiej, prawo pracy, organizacja służb społecznych, polityka rynku pracy, podstawy zarządzania publicznego, rewitalizacja jako instrument polityki społecznej, zarządzanie strategiczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Polityki społecznej na UJ będą mogli wykorzystać w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w organizacjach międzynarodowych wyspecjalizowanych w zakresie zagadnień społecznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Paulina, studentka Polityki społecznej mówi:

„To bardzo interesujące studia, bo mówią i uczą o nas. Każdemu, kto chciałby studiować Politykę społeczną polecam Uniwersytet Jagielloński.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA - ważne informacje

Polityka społeczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania rozwoju instytucji i karier indywidualnych,
 • badania i analizy struktur i procesów społecznych,
 • psychologii społecznej,
 • organizowania badań społecznych,
 • interpretowania wyników badań społecznych,
 • analizy danych demograficznych,
 • przepisów prawa pracy,
 • kształtowania struktur i wypełniania zadań służb społecznych,
 • komunikacji interpersonalnej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach międzynarodowych,
 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)