Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

26.01.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja interpersonalna
 • socjologia
 • współczesne koncepcje pracy socjalnej
 • pomoc społeczna w Polsce
 • metodyka pracy socjalnej
 • procedura badań ewaluacyjnych
 • socjologia migracji

 

Uniwersytet Jagielloński to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga wielu kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Studenci poznają takie rejony tematyczne jak efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: komunikacja interpersonalna, socjologia, współczesne koncepcje pracy socjalnej, pomoc społeczna w Polsce, metodyka pracy socjalnej, procedura badań ewaluacyjnych, socjologia migracji, teorie zmian społecznych, uliczna praca socjalna, funkcjonowanie zespołów wysoko efektywnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na UJ będą mogli wykorzystać w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, czy też prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Ewelina, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna nie jest łatwą dziedziną, ale w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistami i jak najlepiej wykonywać ten zawód.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zapobiegania konfliktom,
 • działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych,
 • przygotowywania projektów służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • organizowania pracy zespołowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach penitencjarnych,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)