Studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie

11.04.2022

Studia eurazjatyckie – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku studia eurazjatyckie w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia euroazjatyckie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • język rosyjski
 • geografia obszaru euroazjatyckiego
 • dawne dzieje Europy Wschodniej
 • ewolucja kultur wschodnioeuropejskich
 • historia narodów Kaukazu
 • historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich

 

Uniwersytet Jagielloński to nie tylko edukacyjna chluba Krakowa, ale i całego kraju. W murach uczelni uczy się ponad pięćdziesiąt tysięcy studentów, którzy wybierają ścieżki kształcenia zawarte w szesnastu wydziałach. Jakie kierunki widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Studia euroazjatyckie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat dynamicznie ewoluujących państw, które powstały po upadku Związku Radzieckiego oraz ich najbliższego sąsiedztwa. Nauka obejmuje swym zainteresowaniem Rosję i jej trudne stosunki z Ukrainą, Białoruś, Mołdawię, państwa Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także kraje kaukaskie – Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Porusza również problemy stosunków tego obszaru z cywilizacją turecką, Iranem oraz obszarem Pacyfiku.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: filozofia, język rosyjski, geografia obszaru euroazjatyckiego, dawne dzieje Europy Wschodniej, ewolucja kultur wschodnioeuropejskich, historia narodów Kaukazu, historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich, cywilizacja Rosji nowożytnej, historia i współczesność cywilizacji tureckiej, kształtowanie narodów Azji Środkowej, rdzenne narody Syberii, teoria stosunków międzynarodowych, społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji, religie obszaru euroazjatyckiego, metodologia nauk społecznych, gospodarka państw obszaru euroazjatyckiego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Studiów euroazjatyckich na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w instytucjach doradczych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, podmiotach gospodarczych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Piotrek, student Studiów euroazjatyckich mówi:

„Wybrałem Uniwersytet Jagielloński, aby zdobyć szczegółową wiedzę, czyli zostać specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA EUROAZJATYCKIE - ważne informacje

Studia euroazjatyckie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii stosunków międzynarodowych,
 • ekonomii i przedsiębiorczości,
 • historii politycznej i rozwoju kultur narodów eurazjatyckich,
 • geografii fizycznej i społecznej krajów obszaru eurazjatyckiego,
 • zasad funkcjonowania gospodarki w kontekście stosunków międzynarodowych,
 • politycznego funkcjonowania państw obszaru eurazjatyckiego,
 • analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych,
 • rozwoju gospodarczego i warunków prowadzenia biznesu w krajach obszaru eurazjatyckiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia euroazjatyckie:

Absolwent kierunku Studia euroazjatyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach doradczych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji rządowej,
 • podmiotach gospodarczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)