Studia euroazjatyckie studia

Studia euroazjatyckie studia - kierunek studiów

Europę od Azji geograficznie dzieli umowna granica, która składa się z biegu rzek, łańcuchów górskich - w przybliżeniu linia graniczna łączy Morze Czarne i Morze Karskie. Mimo, że te kontynenty dzieli bardziej umowa, niż odległość geograficzna czy bezmiar wód, jak to jest w przypadku Europy i Ameryk - kultura, zwyczaje, ustroje polityczne oraz historia są od siebie pod wieloma względami różne, a im dalej na wschód tym bardziej dla wielu uznawane za orientalne. Ludzie zamiszkujący te obszary żyją inaczej, mają inne tradycje i zwyczaje, ich światopoglądy są uwarunkowane odmiennymi systemami politycznymi i religijnymi

Studia euroazjatyckie są kierunkiem stosunkowo młodym na polskiej scenie uczelnianej. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie różnych europejskich przedstawicielstw, które poszukują specjalistów w dziedzinie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomii, kultury, społeczeństw europejskich i azjatyckich, które - nie ukrywajmy - różnią się od siebie w dużym stopniu. Owi specjaliści są niezbędni, ponieważ obserwujemy nieustanny wzrost zainteresowania wymianami handlowymi, studenckimi, pracowniczymi, gospodarczymi, a nawet dyplomatycznymi. Współpraca między krajami Europy i Azji stale się rozwija, co stwarza duże zapotrzebowanie na specjalistów bardzo dobrze obeznanych z tematyką azjatycką.

Podczas trwania studiów możesz mieć zaproponowany wybór specjalizacji - państwa Azji Centralnej i Kaukazu bądź Rosja, Ukraina, Białoruś. W swoim planie zajęć możesz napotkać takie przedmioty jak nauka o polityce, cywilizacje Wschodu, historia instytucji politycznych Wschodu, dzieje ZSRR, kultura popularna na obszarze euroazjatyckim, zachowania komunikacyjne – obszar poradziecki, zachowania komunikacyjne – obszar Bliskiego Wschodu, transformacja polityczna w państwach poradzieckich, etnopolityka w państwach Bliskiego Wschodu, Polska i Wschód, elity i przywództwo polityczne w Rosji i państwach Europy Wschodniej, elity i przywództwo polityczne w państwach Azji Centralnej i Kaukazu, czy w państwa Bliskiego Wschodu - wszystko to w zależności od tego jaką wybierzesz specjalizację.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując studia euroazjatyckie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • systemów politycznych Bliskiego i Dalszego Wschodu
  • historii wybranego obszaru azjatyckiego
  • zachowań komunikacyjnych w poszczególnych regionach azjatyckich
  • etnopolityki
  • polityki zagranicznej i konfliktów zbrojnych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku studia euroazjatyckie

Absolwent kierunku studia euroazjatyckie znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • placówkach dyplomatycznych
  • korespondencji zagranicznej
  • przedstawiciel firm współpracujących z państwami azjatyckimi
  • edukacji międzykulturowej
  • konsultant w zakresie stosunków międzynarodowych
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku studia euroazjatyckie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku STUDIA EUROAZJATYCKIE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Studia euroazjatyckie

STUDIA EUROAZJATYCKIE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek studia eurazjatyckie prowadzony jest przez:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Popularne artykuły dla kierunku STUDIA EUROAZJATYCKIE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)