Studia nad Chinami

Studia nad Chinami

Studia nad Chinami

18.04.2023

Studia nad Chinami – Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku studia nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku studia nad chinami w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia nad Chinami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Chin
 • historia polityki i kultury Chin
 • buddyzm
 • współczesne społeczeństwo chińskie
 • cywilizacja konfucjańska
 • środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu
 • język chiński
 • społeczeństwa azjatyckie w perspektywie socjologicznej
 • współczesna historia Chin
 • metody i techniki badań społecznych

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich są Studia nad Chinami, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu problemów społeczno- kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, jak również znajomości języka chińskiego i angielskiego.

Program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: historia Chin, cywilizacja konfucjańska, środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu, język chiński, społeczeństwa azjatyckie w perspektywie socjologicznej, współczesna historia Chin, metody i techniki badań społecznych, sztuka chińska, orientalizm, filozofia Dalekiego Wschodu, media na Dalekim Wschodzie, zarządzanie międzykulturowe, systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu. A co po studiach? Absolwenci kierunku Studia nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w administracji rządowej, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Kamil, student kierunku Studia nad Chinami mówi:

„Chiny to dzisiaj bardzo ważny punkt na mapie świata, stąd nauka o nich może przynieść wiele korzyści. A dlaczego wybrałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim? Bo to jedyna uczelnia, która zwraca uwagę na ten fakt.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku studia nad Chinami prowadzone są przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowany przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.

Kontakt:

tel. 12 663 25 63

www.wsmip.uj.edu.pl

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA NAD CHINAMI - ważne informacje

Studia nad Chinami

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Studia nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów politycznych i ekonomicznych,
 • stosunków gospodarczych Dalekiego Wschodu,
 • sztuki Chin,
 • potencjału turystycznego Dalekiego Wschodu,
 • współczesnego społeczeństwa chińskiego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia nad Chinami:

Absolwent kierunku Studia nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • lokalnych instytucjach samorządowych,
 • instytucjach aktywności kulturalnej,
 • mediach,
 • agencjach badań rynkowych,
 • agencjach Public Relations,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)