Studia nad Indiami i Azją Południową

Studia nad Indiami i Azją Południową

Studia nad Indiami i Azją Południową

26.01.2022

Studia nad Indiami i Azją Południową – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku studia nad Indiami i Azją Południową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku studia nad indiami i azją południową w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia nad Indiami i Azją Południową znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii
 • historia subkontynentu indyjskiego
 • lektorat języka hindi
 • cywilizacja indyjska
 • środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu
 • buddyzm
 • podziały etniczne i kastowe w Azji Południowej

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie szczyci się niesłabnącą pozycją w akademickim świecie. W ramach szesnastu wydziałów na kandydatów czeka niezliczona ilość kierunków kształcenia, a jednym z nich są Studia nad Indiami i Azją Południową, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat specyfiki zagadnień społecznych regionu w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także poznanie mechanizmów polityki i ekonomii, ze szczególnym naciskiem na obszar Indii i Azji Południowej.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: historia filozofii, historia subkontynentu indyjskiego, lektorat języka hindi, cywilizacja indyjska, środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu, buddyzm, podziały etniczne i kastowe w Azji Południowej, historia Indii XX wieku, metody i techniki badań społecznych, sztuki Indii i Azji Południowej, zarządzanie międzykulturowe, zarys historii Azji Południowo- Wschodniej, orientalizm. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Grzesiek, student kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to najlepszy sposób do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ - ważne informacje

Studia nad Indiami i Azją Południową studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia nad Indiami i Azją Południową:

Absolwent kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury Indii i Azji Południowej,
 • historii Indii,
 • cywilizacji indyjskiej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową:

Absolwent kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • lokalnych instytucjach samorządowych,
 • instytucjach aktywności kulturalnej,
 • mediach,
 • agencjach badań rynkowych,
 • agencjach Public Relations,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)