Biotechnologia ZUT

Biotechnologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biotechnologia jest dziedziną złożoną z kilku elementów, a jej interdyscyplinarność wskazuje nam już sama jej nazwa: „bios”, czyli życie, „techne”, czyli sztuka i rzemiosło, oraz „logos”, czyli słowo, nauka. Dyscyplina ta posługuje się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych i obejmuje różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Biotechnologia jest kierunkiem, który od kilku lat cieszy się popularnością wśród osób, którym standardowa biologia już nie wystarcza i chcą pozyskać wiedzę na jej podstawie, lecz znacznie szerszą, na dodatek o technicznym charakterze. Kierunki studiów w Szczecinie to długa niczym alfabet lista dziedzin, a wśród nich, pod literą „B” kandydaci odnajdą Biotechnologię. A w której uczelni? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Właśnie tam Biotechnologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jako, że wspomnieliśmy o interdyscyplinarności to należy powiedzieć, że w toku nauki studenci zaznajamiają się z różnymi zagadnieniami. Pozyskują wiedzę z zakresu analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych, wiedzę na temat budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, jak również wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska, czy też wiedzę związaną z posługiwaniem się metodami laboratoryjnymi, technikami i narzędziami inżynierskimi.

Studia na kierunku Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dzielą się na następujące specjalności:

 • Specjalność Biotechnologia (na pierwszym stopniu),
 • Specjalność Biotechnologia w produkcji roślinnej,
 • Specjalność Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska,
 • Specjalność Bioinżynieria produkcji żywności,
 • Specjalność Biotechnology in animal production and environmental protection (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biologia komórki, botanika, zoologia i podstawy ekologii, mikroorganizmy w biotechnologii, biologia molekularna, immunologia, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria genetyczna, mikrobiologia przemysłowa, metody inżynierii genetycznej zwierząt, biotechnologia w produkcji biopolimerów.

Prawdą jest, że zawody związane z biotechnologią, w naszym kraju, dopiero się rozwijają, ale i zyskują na znaczeniu, zatem możemy określić je mianem perspektywicznych. A jakie są to dokładnie zawody, bądź w jakiej przestrzeni one funkcjonują? Osoby, które ukończyły Biotechnologię w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w jednostkach naukowo- badawczych przemysłu biotechnologicznego, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, paszowego, a także w rolnictwie, chemii gospodarczej, bio-preparatyce oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Im silniej postępować będzie rozwój nauki, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony środowiska, czy farmakologii, tym rosnąc będzie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny biotechnologii.

Studia w Szczecinie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie biotechnologii. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości.

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Basia, studentka Biotechnologii mówi:

„Wielu moich starszych kolegów studiowało w ZUT i dlatego ja również zastanawiałam się nad wyborem tej uczelni. Okazał się on najlepszy. Teraz jestem już na trzecim roku i nie wyobrażam sobie nauki gdzie indziej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • chemii organicznej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej,
 • budowy organizmów żywych oraz podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów,
 • analizy procesów molekularnych, enzymatycznych i fizjologicznych organizmów żywych,
 • budowy, funkcji oraz analizy komputerowej genów i genomów, metod dziedziczenia, wpływu czynników genetycznych na kształtowanie środowiska,
 • doboru reaktorów, urządzeń, linii technologicznych i programów komputerowych wykorzystywanych w biotechnologii,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • różnorodności, funkcjonowania oraz znaczenia mikroorganizmów dla człowieka i środowiska przyrodniczego,
 • budowy morfologicznej, anatomicznej i komórkowej,
 • zasad racjonalnego żywienia oraz zdrowego trybu życia,
 • modyfikacji genetycznych oraz ich znaczenia dla człowieka i środowiska przyrodniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • przemyśle paszowym,
 • rolnictwie,
 • chemii gospodarczej,
 • bio-preparatyce,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczn i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT 

Komentarze (0)