Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Omawiając inżynierię środowiska należy zwrócić uwagę na fakt, iż często bywa mylona z ochroną środowiska. Dla wyjaśnienia, inżynieria środowiska jest dyscypliną zarówno nauki, jak i techniki, która swoim zakresem obejmuje zespół przedsięwzięć inżynierskich prowadzących do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy, a w przypadkach wszelakich zaburzeń i naruszeń porządku, do jego rekultywacji. Zatem, osoby zainteresowane powyższą działalnością powinny zwrócić uwagę na kierunek Inżynieria środowiska, który proponuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Jest on prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Jego istota ściśle związana jest z branżą sanitarną i instalacjami budowlanymi. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z sieciami, instalacjami i urządzeniami wodociągowo- kanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz chłodniczymi. Ponadto, obszar nauki obejmuje także technologię oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, jak również konwencjonalne i odnawialne źródła energii.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty, jak: biologia i ekologia, geologia, geodezja, gospodarka wodna i ochrona wód, wodociągi i kanalizacja, prawo w budownictwie i ochronie środowiska, mechanika gruntów i geotechnika, geometria wykreślna, źródła ciepła, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, urządzenia i instalacje sanitarne, systemy energetyczne, paliwa i technologie spalania, ogrzewnictwo, inżynieria atmosfery.

Inżynier omawianej przez nas dyscypliny zajmuje się, najogólniej mówiąc, ochroną środowiska człowieka, obejmującą powietrze, wodę i ziemię. W zakres jego działań wchodzi opracowywanie, projektowanie i usprawnianie funkcjonowania różnych instalacji, na przykład: kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych, czy wentylacyjnych. Zadania specjalisty polegają na wprowadzaniu nowych technologii, ulepszeń, które mają nam ułatwić życie, a także chronić nasze środowisko. Łącząc to wszystko w całość, możemy powiedzieć, że absolwenci Inżynierii środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych z różnych branż (na przykład: wodociągowej, sanitarnej, ogrzewnictwa i wentylacji, czy instalacji wewnętrznych), przedsiębiorstwach zajmujących się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska. Co warto podkreślić, osoby które ukończyły kształcenie na pierwszym stopniu mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a absolwenci drugiego stopnia - o uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym.

Inżynieria środowiska jest kierunkiem, który bardzo często zajmuje miejsce w edukacyjnych propozycjach rodzimych szkół wyższych. Stan ten wpływa na konkurencyjność uczelni i realizowanych programów nauczania.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Paulina, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Nie miałam kłopotów z wyborem uczelni. Z wyborem kierunku już tak, i to całkiem duży. Natomiast, niezależnie od tego jaki kierunek wybrałam i który studiuję, polecam ZUT każdemu, kto chce zdobyć kwalifikacje zawodowe i nie martwić się o swoją przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, map geodezyjnych, geologicznych z wykorzystaniem CAD,
 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • budownictwa, konstrukcji i struktury budynków oraz sposobu kształtowania komponentów budowlanych pod względem cieplnym, wytrzymałościowym, wilgotnościowym, szczelności powietrznej,
 • mechaniki gruntów,
 • metod obliczeniowych i programów komputerowych przydatnych do projektowania i obliczeń z zakresu inżynierii środowiska,
 • ochrony wód i atmosfery,
 • wpływu warunków geologicznych na kształtowanie środowiska naturalnego,
 • rozwiązań technologicznych i projektowych w inżynierii środowiska,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w inżynierii środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych z różnych branż,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT 

Komentarze (0)