Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia i ekologia
 • geologia
 • geodezja
 • gospodarka wodna i ochrona wód
 • wodociągi i kanalizacja
 • prawo w budownictwie i ochronie środowiska
 • mechanika gruntów i geotechnika

 

Omawiając inżynierię środowiska należy zwrócić uwagę na fakt, iż często bywa mylona z ochroną środowiska. Dla wyjaśnienia, inżynieria środowiska jest dyscypliną zarówno nauki, jak i techniki, która swoim zakresem obejmuje zespół przedsięwzięć inżynierskich prowadzących do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy, a w przypadkach wszelakich zaburzeń i naruszeń porządku, do jego rekultywacji. Zatem, osoby zainteresowane powyższą działalnością powinny zwrócić uwagę na kierunek Inżynieria środowiska, który proponuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Jest on prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Jego istota ściśle związana jest z branżą sanitarną i instalacjami budowlanymi. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z sieciami, instalacjami i urządzeniami wodociągowo- kanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz chłodniczymi. Ponadto, obszar nauki obejmuje także technologię oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, systemy gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, jak również konwencjonalne i odnawialne źródła energii.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty, jak: biologia i ekologia, geologia, geodezja, gospodarka wodna i ochrona wód, wodociągi i kanalizacja, prawo w budownictwie i ochronie środowiska, mechanika gruntów i geotechnika, geometria wykreślna, źródła ciepła, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, urządzenia i instalacje sanitarne, systemy energetyczne, paliwa i technologie spalania, ogrzewnictwo, inżynieria atmosfery.

Inżynier omawianej przez nas dyscypliny zajmuje się, najogólniej mówiąc, ochroną środowiska człowieka, obejmującą powietrze, wodę i ziemię. W zakres jego działań wchodzi opracowywanie, projektowanie i usprawnianie funkcjonowania różnych instalacji, na przykład: kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych, czy wentylacyjnych. Zadania specjalisty polegają na wprowadzaniu nowych technologii, ulepszeń, które mają nam ułatwić życie, a także chronić nasze środowisko. Łącząc to wszystko w całość, możemy powiedzieć, że absolwenci Inżynierii środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych z różnych branż (na przykład: wodociągowej, sanitarnej, ogrzewnictwa i wentylacji, czy instalacji wewnętrznych), przedsiębiorstwach zajmujących się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska. Co warto podkreślić, osoby które ukończyły kształcenie na pierwszym stopniu mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a absolwenci drugiego stopnia - o uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym.

Inżynieria środowiska jest kierunkiem, który bardzo często zajmuje miejsce w edukacyjnych propozycjach rodzimych szkół wyższych. Stan ten wpływa na konkurencyjność uczelni i realizowanych programów nauczania.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Paulina, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Nie miałam kłopotów z wyborem uczelni. Z wyborem kierunku już tak, i to całkiem duży. Natomiast, niezależnie od tego jaki kierunek wybrałam i który studiuję, polecam ZUT każdemu, kto chce zdobyć kwalifikacje zawodowe i nie martwić się o swoją przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, map geodezyjnych, geologicznych z wykorzystaniem CAD,
 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • budownictwa, konstrukcji i struktury budynków oraz sposobu kształtowania komponentów budowlanych pod względem cieplnym, wytrzymałościowym, wilgotnościowym, szczelności powietrznej,
 • mechaniki gruntów,
 • metod obliczeniowych i programów komputerowych przydatnych do projektowania i obliczeń z zakresu inżynierii środowiska,
 • ochrony wód i atmosfery,
 • wpływu warunków geologicznych na kształtowanie środowiska naturalnego,
 • rozwiązań technologicznych i projektowych w inżynierii środowiska,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w inżynierii środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych z różnych branż,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT 

Komentarze (0)