Inżynieria środowiska - Szczecin

Inżynieria środowiska - Szczecin

Inżynieria środowiska - Szczecin

Studia w Szczecinie 

na kierunku inżynieria środowiska

Odkryj kierunek inżynieria środowiska w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Inżynieria środowiska studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek inżynieria środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Szczecinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy

 

Wymagania na wszystkie studia inżynierskie są podobne, niezależnie od wybranej uczelni wyższej. Jako że podstawą kształcenia inżynierskiego jest rozwój kompetencji matematycznych i fizycznych, właśnie te przedmioty są brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów.

Postaraj się ponadto o odpowiednie przygotowanie do matury z języka angielskiego, chemii oraz biologii. Szczegółowe informacje, ustalone przez daną uczelnię, znajdziesz na stronie internetowej. Zapoznaj się z nią, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Szczecinie

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

 

Inżynieria środowiska to popularna propozycja kształcenia, która znajduje wspólny mianownik dla dziedzin technicznych i przyrodniczych. Wielu przyszłych kandydatów na studia zastanawia się, czy istnieją konkretne predyspozycje, których posiadanie może pomóc w zgłębianiu treści kierunkowych i skuteczniejszego wywiązywania się z narzuconych obowiązków zawodowych. Odpowiedź jest jednoznaczna – oczywiście, że niektóre cechy ułatwiają przyswajanie niektórych treści, a te z kolei pozwalają na zrozumienie szczegółowych zagadnień specjalistycznych.

Lubisz przedmioty przyrodnicze oraz ścisłe? Otaczające cię środowisko nie jest ci obojętne? Przemysł budowniczy i rolniczy interesuje cię szczególnie bardzo? Chciałbyś w przyszłości spełnić marzenie o pełnieniu ważnej dla środowiska roli, dzięki kompetencjom oferowanym przez takie kierunki studiów w Szczecinie, jak inżynieria środowiska? Jeżeli tak, to studia te są najprawdopodobniej skrojone na twoją miarę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki jest prezentowany przez inżynierskie studia w Szczecinie, zawiera wiele interdyscyplinarnych zagadnień, z których większość odnosi się do dziedzin ścisłych i technicznych. Specyfika inżynierii środowiska rozszerza typowo techniczne zagadnienia o przedmioty przyrodnicze, pozwalające na zrozumienie zjawisk mających miejsce w środowisku naturalnym. Rozpoczynając swoją przygodę z opisywanym kierunkiem studiów, powinieneś być przygotowany na zetknięcie się z następującymi przedmiotami:

 • biologia i ekologia
 • geodezja i kartografia
 • meteorologia i klimatologia
 • budownictwo ogólne
 • materiałoznawstwo
 • gospodarka odpadami
 • ochrona gruntu

 

i wiele, wiele innych, dzięki którym zyskasz możliwość zyskania wszystkich kompetencji kierunkowych, niezbędnych do odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych, niezależnych od obranej ścieżki zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Szczecinie?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Szczecinie, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Jakie możliwości zawodowe będą na ciebie czekały, jeśli zdecydujesz się aplikować na uczelnie w Szczecinie​? Odpowiedź jest prosta – bardzo pragmatyczne, uniwersalne i dające szansę na stabilizację finansową. Absolwenci inżynierii środowiska otrzymują możliwość podjęcia pracy w:

 • laboratoriach chemicznych i biologicznych, gdzie zajmują się sprawdzaniem jakości powietrza i wód gruntowych
 • międzynarodowych przedsiębiorstwach, zajmujących się planowaniem i realizowaniem inwestycji, związanych z ochroną środowiska
 • niektórych jednostkach administracyjnych i organizacjach pozarządowych
 • administracji państwowej
 • własnej działalności gospodarczej
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • ogrodach zoologicznych, parkach
 • szkolnictwie wyższym na stanowisku wykładowcy akademickiego

Kierunki inżynierskie i techniczne w Szczecinie

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

  

Komentarze (0)