Kynologia

Kynologia

Kynologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku kynologia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kynologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia zwierząt
 • agresja u psów
 • diagnostyka laboratoryjna
 • diagnostyka ultrasonograficzna psów
 • dogoterapia
 • genetyka psów
 • higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów
 • mutacje genetyczne u psów

 

Jeśli pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, to warto wiedzieć o nim jak najwięcej. Na tej podstawie narodziła się kynologia, czyli – wedle definicji encyklopedycznej – nauka zajmująca się biologią psa domowego, jego rozwojem osobniczym, pochodzeniem i systematyką ras, hodowlą i chowem psów, tresurą i użytkowaniem, także historią udomowienia i użytkowania psa przez człowieka. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się wszystkiego na temat czterech łap, które darzą człowieka szczerą miłością i przywiązaniem, to połączcie greckie słowa „kyon”, czyli pies oraz „logos” – nauka i wybierzcie kierunek Kynologia. A w której uczelni? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Właśnie tam kierunek ten prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy podstawowej i rozszerzonej. Do pierwszego obszaru należą zagadnienia anatomii, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki zwierząt, a do drugiego wiadomości z zakresu dobrostanu, żywienia, rozrodu, higieny oraz etologii i behawioru psów. Studenci poznają metody hodowlane stosowane w amatorskiej hodowli psów rasowych, zasady profilaktyki weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, podstawy rehabilitacji psów oraz regulacje prawne w chowie i hodowli psów. Ponadto, zaznajamiają się z objawami najważniejszych chorób i wad genetycznych i wrodzonych, jak również podstawy psychologii psa. Kynologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to także nabycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, a także prezentowania psa na pokazie i wystawie.

Studia na kierunku Kynologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to szeroki wachlarz zajęć, które solidnie badają przedmiot zainteresowania. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: anatomia zwierząt, agresja u psów, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka ultrasonograficzna psów, dogoterapia, genetyka psów, higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów, mutacje genetyczne u psów, organizacje i związki kynologiczne, parazytologia weterynaryjna, psychologia zwierząt, endokrynologia, podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierząt, podstawy szkolenia psów, szkolenie psów ratowniczych, układanie psów pasterskich, żywienie psów, rehabilitacja psów. Jak widać, program studiów to szeroki przekrój, a nawet dogłębne zapoznanie się z tematem czworonogów.

Kynologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zapewnia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Absolwent omawianego przez nas kierunku może znaleźć zatrudnienie jako specjalista kynolog w służbach mundurowych, czyli policji, straży pożarnej, straży granicznej, czy służbie więziennej. Ponadto, może zostać konsultantem, bądź przedstawicielem handlowym producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów, czy też sprzętu sportowego. Co jeszcze? Coraz popularniejszym zawodem staje się zoopsycholog, który zajmuje się terapią psów z problemami behawioralnymi. Oprócz tego, osoby które ukończyły Kynologię znajdą pracę w ośrodkach szkolenia psów sportowych, lecznicach weterynaryjnych, organizacjach i związkach kynologicznych, ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności psów, sklepach zoologicznych. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które pozwalają profesjonalnie prowadzić hodowlę psów rasowych.

Kynologia jest stosunkowo nowym kierunkiem kształcenia i nie należy do najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych rodzimych uczelni. Ale nie oznacza to, że zgłębianie wiedzy w tym zakresie jest trudne, bądź niemal niemożliwe. Wystarczy wybrać stolicę województwa zachodniopomorskiego na miejsce swojej wyższej edukacji.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Dominika, studentka Kynologii mówi:

„Studia powinny być wyborem podyktowanym przez pasję. W moim przypadku to coś znacznie więcej. Psy to pasja, miłość i pomysł na życie. Dlatego studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to spełnienie marzeń.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kynologię:

Absolwent kierunku Kynologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów dziedziczenia cech u zwierząt,
 • metod chowu, oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt oraz metod selekcji i rodzajów krzyżowania zwierząt,
 • budowy oraz funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach ich złożoności,
 • metod diagnostycznych oraz technik i narzędzi pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał organizmów żywych w celu poprawy jakości życia zwierząt,
 • analizy jakości i wartości odżywczej karm,
 • zasad i technik żywienia zwierząt oraz metod produkcji karm,
 • przepisów i regulaminów organizacji wystaw, pokazów, zawodów, konkursów i prób pracy w kynologii,
 • psychologii, socjologii oraz etologii zwierząt,
 • jednostek chorobowych psów, ich etiologii, objawów oraz sposobów zapobiegania,
 • postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia psów,
 • zasad prawidłowego żywienia oraz zdrowego trybu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kynologia:

Absolwent kierunku Kynologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbach mundurowych,
 • ośrodkach szkolenia psów sportowych,
 • sklepach zoologicznych,
 • organizacjach i związkach kynologicznych,
 • schroniskach i przytuliskach,
 • lecznicach weterynaryjnych,
 • ośrodkach szkoleniowych dla psów i ich właścicieli,
 • firmach produkujących karmy dla psów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Kynologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki wterynaryjne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT 

Komentarze (0)