Odnawialne źródła energii ZUT

Odnawialne źródła energii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Odnawialne źródła energii to coraz popularniejszy temat, mający przełożenie w realiach. Pomimo wzrastającego zainteresowania zagadnieniem, nie wszyscy jeszcze wiedzą, gdzie dokładnie istnieje jego źródło. Dokładniej rzecz ujmując, jest ich kilka. Wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie, geotermia. Wszystko wydaje się jasne, choć sytuacja związana z odnawialnymi źródłami energii budzi dyskusje. Dlaczego? Czy oznacza to, że oprócz korzyści przynoszą one także straty? Czy ci, którzy widzą w nich przyszłość potrafię określić jak prędko ona nadejdzie? Na te oraz inne pytania odpowiedzi udzieli kierunek o nazwie Odnawialne źródła energii, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Odnawialne źródła energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy lokalnych zasobów energii ze źródeł odnawialnych, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, doboru odpowiednich technologii i technik oraz planowania inwestycji w energetyce odnawialnej. Studenci zapoznają się z zagadnieniami wykorzystywania energii odnawialnej i jej oddziaływania na środowisko przyrodnicze, jak również przygotowują się do pracy samodzielnej i zespołowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mają za zadanie przekazać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów, jak: biologia roślin energetycznych, mikrobiologiczna transformacja biomasy, uprawa roślin energetycznych, maszyny i technologie do upraw roślin energetycznych, maszyny i technologie do pozyskiwania biomasy, energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, mała energetyka wodna, energetyka geotermalna, wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałych, wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnych.

Nie trzeba być ekspertem, aby wiedzieć, że do odnawialnych źródeł energii należą, między innymi: wiatr, promieniowanie słoneczne, czy fale morskie, a do nieodnawialnych na przykład ropa naftowa, czy węgiel. A jak może wyglądać droga zawodowa dla ekspertów właśnie? Absolwenci Odnawialnych źródeł energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa, administracji rządowej i samorządowej, handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czy usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Co istotne, odnawialne źródła energii nie są zagadnieniem, które zaznacza swoją obecność tylko w naszym kraju. Stwarza to możliwość prowadzenia drogi zawodowej poza Polską, a żeby tak się stało, oprócz dogłębnej wiedzy należy jeszcze posiąść umiejętność posługiwania się językami obcymi. Wtedy przestrzeń zawodowa może znacznie się powiększyć.

Jako, że odnawialne źródła energii stają się coraz popularniejszym zagadnieniem, to idzie za tym także potrzeba kształcenia w tym zakresie. 

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Łukasz, student Odnawialnych źródeł energii mówi:

„Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to nowoczesna uczelnia, która patrzy do przodu, przewiduje, wyprzedzając tym samym inne uczelnie. Dlatego ją wybrałem. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Odnawialne źródła energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki płynów,
 • techniki cieplnej,
 • wytrzymałości materiałów,
 • analizy zjawisk fizycznych występujących przy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych,
 • eksploatacji urządzeń występujących przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • powstawania gleb i czynników glebotwórczych,
 • botaniki roślin uprawianych na cele energetyczne,
 • wykorzystywania energii słonecznej w procesach grzewczych i zasilania energią elektryczną,
 • zasad działania turbin wiatrowych,
 • technicznej oceny lokalizacji małej elektrowni wodnej, doboru urządzeń i prognozowania jej efektywności,
 • pozyskiwania biomasy na cele energetyczne,
 • ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji,
 • legislacyjnych uwarunkowań w gospodarce energetycznej,
 • eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w procesach pozyskiwania i wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Odnawialne źródła energii:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i pozyskiwaniem biomasy oraz jej obrotem,
 • doradztwie związanym z wdrażaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej wykorzystaniem,
 • handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • przedsiębiorstwach produkujących urządzenia dla potrzeb sektora odnawialnych źródeł energii.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Odnawialne źródła energii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

Komentarze (0)