Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

George Bernard Shaw, słynny irlandzki dramaturg powiedział: „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta.” Zapewne to zdanie przyświeca tym, którzy za kierunek swojego kształcenia wyższego obierają zootechnikę. A czym ona dokładnie jest? Mówiąc najprościej, nauką o chowie i hodowli zwierząt. Chów zwierząt uwzględnia metody ich utrzymania, pielęgnacji, żywienia i użytkowania, a hodowla obejmuje zagadnienia selekcji, kojarzenia w obrębie rasy, czy krzyżowanie. Studia w Szczecinie to temat obszerny i niezwykle bogaty, zatem gdzie znaleźć kierunek, który będzie odpowiadał naszym zainteresowaniom? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdyż właśnie tam proponowany jest kierunek Zootechnika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, czy też organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Studenci poznają zagadnienia z zakresu kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt, profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej, jak również żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

A jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: biochemia, biofizyka, ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej, mikrobiologia, genetyka ogólna, metody hodowlane, fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, rozród zwierząt, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej, krajowe i europejskie prawo pracy i rolne, doradztwo rolnicze, higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna, chów i hodowla drobiu, chów i hodowla owiec i kóz, pszczelnictwo, biologiczne podstawy treningu koni, teoria i praktyka jazdy konnej.

Zwierzęta to pasjonujący obszar badań, a jego ciekawość wynika między innymi z faktu, iż ciężko wyobrazić sobie świat i życie człowieka bez ich egzystencji. Dlatego pole zawodowe dla osób, które ukończyły omawiany przez nas kierunek nie jest taki wąskie. Absolwenci Zootechniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach agroturystycznych i hodowlanych, służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, nadzorze hodowlanym, czy też przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Zootechnika jest kierunkiem, który coraz częściej występuje w ofertach edukacyjnych polskich uczelni. Ten optymistyczny stan wpływa na konkurencyjność uczelni i realizowanych programów nauczania.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Patrycja, studentka Zootechniki mówi:

„ZUT to prestiżowa uczelnia, w której pozyskuje się nowoczesną wiedzę i nowoczesne umiejętności. To miejsce dla ludzi z ambicjami, ciekawymi pomysłami na swoją drogę zawodową. Mogę przyznać, że jestem dumna z faktu, że studiuję właśnie na tej uczelni. Polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę:

Absolwent kierunku Zootechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • systematyki zwierząt,
 • botaniki i fizjologii roślin,
 • wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich,
 • kształtowania środowiska przyrodniczego,
 • funkcjonowania obszarów wiejskich,
 • metod, technik i technologii chowu, hodowli i użytkowania zwierząt,
 • użytkowania zwierząt oraz selekcji, doboru i oceny wartości użytkowej i hodowlanej,
 • żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania,
 • kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt,
 • profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej,
 • metod oceny pasz i żywności,
 • zarządzania stadami różnych gatunków zwierząt udomowionych i wolno żyjących.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i hodowlanych,
 • doradztwie rolniczym,
 • służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych,
 • nadzorze hodowlanym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Zootechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Zootechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki weterynaryjne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

Komentarze (0)