Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku zootechnika na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zootechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • biofizyka
 • ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej
 • mikrobiologia
 • genetyka ogólna
 • metody hodowlane
 • fizjologia zwierząt
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • rozród zwierząt

 

George Bernard Shaw, słynny irlandzki dramaturg powiedział: „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta.” Zapewne to zdanie przyświeca tym, którzy za kierunek swojego kształcenia wyższego obierają zootechnikę. A czym ona dokładnie jest? Mówiąc najprościej, nauką o chowie i hodowli zwierząt. Chów zwierząt uwzględnia metody ich utrzymania, pielęgnacji, żywienia i użytkowania, a hodowla obejmuje zagadnienia selekcji, kojarzenia w obrębie rasy, czy krzyżowanie. Studia w Szczecinie to temat obszerny i niezwykle bogaty, zatem gdzie znaleźć kierunek, który będzie odpowiadał naszym zainteresowaniom? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdyż właśnie tam proponowany jest kierunek Zootechnika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, czy też organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Studenci poznają zagadnienia z zakresu kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt, profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej, jak również żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

A jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: biochemia, biofizyka, ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej, mikrobiologia, genetyka ogólna, metody hodowlane, fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, rozród zwierząt, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej, krajowe i europejskie prawo pracy i rolne, doradztwo rolnicze, higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna, chów i hodowla drobiu, chów i hodowla owiec i kóz, pszczelnictwo, biologiczne podstawy treningu koni, teoria i praktyka jazdy konnej.

Zwierzęta to pasjonujący obszar badań, a jego ciekawość wynika między innymi z faktu, iż ciężko wyobrazić sobie świat i życie człowieka bez ich egzystencji. Dlatego pole zawodowe dla osób, które ukończyły omawiany przez nas kierunek nie jest taki wąskie. Absolwenci Zootechniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach agroturystycznych i hodowlanych, służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, nadzorze hodowlanym, czy też przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Zootechnika jest kierunkiem, który coraz częściej występuje w ofertach edukacyjnych polskich uczelni. Ten optymistyczny stan wpływa na konkurencyjność uczelni i realizowanych programów nauczania.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Patrycja, studentka Zootechniki mówi:

„ZUT to prestiżowa uczelnia, w której pozyskuje się nowoczesną wiedzę i nowoczesne umiejętności. To miejsce dla ludzi z ambicjami, ciekawymi pomysłami na swoją drogę zawodową. Mogę przyznać, że jestem dumna z faktu, że studiuję właśnie na tej uczelni. Polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę:

Absolwent kierunku Zootechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • systematyki zwierząt,
 • botaniki i fizjologii roślin,
 • wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich,
 • kształtowania środowiska przyrodniczego,
 • funkcjonowania obszarów wiejskich,
 • metod, technik i technologii chowu, hodowli i użytkowania zwierząt,
 • użytkowania zwierząt oraz selekcji, doboru i oceny wartości użytkowej i hodowlanej,
 • żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania,
 • kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt,
 • profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej,
 • metod oceny pasz i żywności,
 • zarządzania stadami różnych gatunków zwierząt udomowionych i wolno żyjących.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i hodowlanych,
 • doradztwie rolniczym,
 • służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych,
 • nadzorze hodowlanym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Zootechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki weterynaryjne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

Komentarze (0)