Chemia

Chemia

Chemia

12.01.2022

Chemia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • fizyka ogólna
 • chemia fizyczna
 • chemia organiczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • radiochemia
 • podstawy spektroskopii

 

Chemia jest dziedziną, której nie dotykają żadne mody i trendy. Nie trzeba być ekspertem, aby zdawać sobie sprawę z tego, że będzie trwać wiecznie i zawsze będzie należeć do grona najważniejszych i najbardziej znaczących dyscyplin. Wszyscy wiemy, że zajmuje się ona budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, natomiast nie wszyscy wiemy na czym to dokładnie polega. Jednego możemy być pewni, w chemii liczą się zasady. A są one określone, między innymi, w programach wyższego kształcenia. Gdzie studiować Chemię w Warszawie? Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właśnie tam prowadzony jest ten kierunek, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Wiedza, jaką zdobywa się w ramach kształcenia wydaje się bardzo szeroka, gdyż składają się na nią takie zagadnienia, jak: analiza matematyczna, algebra, czy najważniejsze prawa głównych działów fizyki. Studenci poznają typy reakcji chemicznych, procedury stosowane w analizie chemicznej, techniki ustalania struktury związków chemicznych, właściwości różnych stanów materii, czy zasady mechaniki kwantowej. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami etyki i przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. Studia chemiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dają możliwość pozyskania wiedzy współczesnej, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, sprzętu laboratoryjnego i narzędzi informatycznych. Co ważne, zwracają uwagę na problem różnic w przygotowaniu matematyczno- przyrodniczym wśród studentów, uczelnia zapewnia odpowiednie zajęcia wstępne i wyrównawcze, aby wszyscy bez kłopotów odnaleźli się w prowadzonym programie nauczania.

Jakie są to przedmioty? Między innymi: analiza matematyczna, fizyka ogólna, chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia analityczna, radiochemia, podstawy spektroskopii, metody numeryczne w chemii, fizykochemia polimerów, chemia środowiska, chemia kwantowa, identyfikacja związków chemicznych, krystalografia.

Wspomnieliśmy, że chemia jest dziedziną, która niezależnie od warunków i trendów istnieć będzie zawsze, a postępujący rozwój nauk i technologii daje nadzieję, że pracy dla specjalistów w tej dyscyplinie nie powinno nigdy zabraknąć. Gdzie mogą pracować absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Chemię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w jednostkach badawczych, koncernach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych, branży spożywczej, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych. Zmieniający się świat otwiera nowe możliwości zawodowe, zatem nie wiadomo czym jeszcze będą mogli zajmować się absolwenci studiów chemicznych za pięć, dziesięć, czy piętnaście lat. Ogólnie rzecz ujmując, wszystko co nas otacza związane jest chemią, a jeszcze wiele jest w niej do odkrycia.

Gdybyśmy chcieli spisać kierunki studiów w Warszawie to zajęłoby nam to trochę czasu. Wśród wymienionych pozycji znalazłaby się chemia, która często figuruje w ofertach dydaktycznych. Zatem, którą uczelnię wybrać do jej poznawania? UKSW?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Dorota, studentka Chemii mówi:

„Podobają mi się studia na UKSW. Wiem, że zdobywam wiedzę stuprocentową, na dodatek o praktycznym charakterze. Właśnie tak powinna wyglądać nauka. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Warszawa

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • typów reakcji chemicznych oraz ich mechanizmów,
 • przeprowadzania analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń,
 • oceny cech i zachowania materiałów w relacji do ich budowy,
 • racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów,
 • kontroli procesu przemysłowego,
 • obsługi aparatury chemicznej,
 • współczesnych metod ustalania struktury związków organicznych,
 • mechanizmów podstawowych procesów fotofizycznych,
 • realizowania standardowych procedur laboratoryjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach badawczych,
 • koncernach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • branży spożywczej,
 • jednostkach kontrolnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • policji,
 • kryminalistyce,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)