Europeistyka

Europeistyka

Europeistyka

12.01.2022

Europeistyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku europeistyka w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o prawie
 • historia społeczna Europy
 • historia najnowsza
 • nauka o państwie i polityce
 • demografia społeczna
 • teorie integracji europejskiej
 • klasyczna myśl polityczna
 • społeczeństwa i kultura Europy
 • proces decyzyjny w UE

 

Europeistyka, choć niektórym może wydać się to zaskakujące, to stosunkowo młoda dziedzina. Do niedawna stanowiła tylko jedną ze specjalności, a dzisiaj egzystuje jako samodzielny kierunek kształcenia, na dodatek dość popularny. Co przyciąga kandydatów do Europeistyki? Mieszanka różnych dyscyplin, wśród których odnaleźć można politologię, ekonomię, stosunki międzynarodowe, prawo, a także odrobinę historii. Gdzie osoby zainteresowane takim kolażem mogą zgłębiać jego problematykę, skoro uczelnie w Warszawie niemal prześcigają się w rozwijaniu ofert edukacyjnych? Kierunek o nazwie Europeistyka można poznawać na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Studenci poznają kulturowe, religijne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym, poznają specyfikę prawa Unii Europejskiej, a także zaznajamiają się z głównymi siłami politycznymi, organizacjami lobbystycznymi i innymi grupami interesu oddziałującymi na przebieg i charakter integracji europejskiej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: nauka o prawie, historia społeczna Europy, historia najnowsza, nauka o państwie i polityce, demografia społeczna, teorie integracji europejskiej, klasyczna myśl polityczna, społeczeństwa i kultura Europy, proces decyzyjny w UE, system instytucjonalny UE, struktura administracyjna UE, zarządzanie publiczne, fundusze strukturalne. Jak widać niemałą część harmonogramu zajmują przedmioty poświęcone funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kariera. To słowo bardzo często pojawia się w wyobrażeniach studentów myślących o swojej przyszłości. Jaka droga zawodowa czeka absolwentów Europeistyki? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach wspólnot europejskich, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki. Osoby planujące podjęcie kształcenia w stolicy otrzymują bardzo duży wybór szkół wyższych, kierunków i specjalności i nierzadko ten spory wybór może wywoływać zagubienie i brak zdecydowania.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Sebastian, student Europeistyki mówi:

„Unia Europejska to wciąż popularny temat, z którym spotykamy się niemal każdego dnia. Mogę mieć pewność, że wiedza z tego obszaru zawsze będzie potrzebna i będzie prowadzić do ciekawej pracy. Ale najpierw trzeba stać się ekspertem. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

EUROPEISTYKA - ważne informacje

Europeistyka studia Warszawa

Europeistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zróżnicowania kulturowego Europy,
 • złożoności procesów związanych z integracją europejską,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • demografii i psychologii społecznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych,
 • prawa europejskiego,
 • integracji gospodarczej,
 • zasad zarządzania publicznego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • placówkach kulturalnych,
 • organach wspólnot europejskich,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)