Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

14.01.2022

Filologia polska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • lekcje tekstów dawnych
 • historia Polski
 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • kultura języka
 • poprawność leksykalna
 • analiza dzieła literackiego

 

Zaawansowana znajomość języka to cenna umiejętność i duże udogodnienie. Znacznie częściej podnosi się dyskusje na temat języków obcych, zapominając, że wiedza o języku ojczystym, jak i o jego zasadach powinna stanowić niezbędną podstawę nie tylko w pracy językoznawcy. Tym większą uwagę powinno mu się poświęcać w czasach, w których maleje nawet obszar używanych wyrazów, a język potoczny staje się niezgrabną kalką języka angielskiego. Które studia w Warszawie zapewnią wiedzę filologiczną? Warto zastanowić się nad wyborem Filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu nauki o języku i o literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno przeszłości, jak i współczesności. Uczestniczą także w zajęciach poświęconych teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, czy komunikacji językowej. Osoby studiujące Filologię polską na UKSW otrzymują możliwość rozwijania pasji i zainteresowań nie tylko w ramach prowadzonych zajęć, lecz również funkcjonujących kół naukowych, które oprócz organizowania konferencji naukowych, prowadzą literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, czy wyjazdy na wydarzenia kulturalne.

Każda ze specjalności przekazuje wiedzę z konkretnego obszaru, a także przygotowuje do wypełniania konkretnych obowiązków. Jakie przedmioty funkcjonują w programie studiów? Na przykład: lekcje tekstów dawnych, historia Polski, gramatyka opisowa języka polskiego, kultura języka, poprawność leksykalna, analiza dzieła literackiego, poetyka, historia polskiej literatury dawnej, historia literatury polskiej, stylistyka praktyczna, arcydzieła literatury światowej.

Omawiając Filologię polską warto zaznaczyć, że wiedza z tego zakresu prowadzi do konkretnych, jasno określonych zawodów, ale także stanowi mocną podstawę i istotną umiejętność w zawodach, które rzadko łączą się z tym obszarem kształcenia. Czy absolwenci tego kierunku mogą pracować wyłącznie jako nauczyciele? Oczywiście, że nie. Mogą znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych i kulturalno- oświatowych, teatrach, mediach. Zaawansowana wiedza i bezbłędna znajomość języka ojczystego to wartość, która sprawdzi się w wielu branżach, od dyplomacji po reklamę i marketing.

Filologia polska to popularny kierunek, który często figuruje w ofertach szkół wyższych. Zatem która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Dominika, studentka Filologii polskiej mówi:

„Warto poznawać język ojczysty i wszystko, co się z nim wiąże. Gdy wybrałam naukę w UKSW przekonałam się jak bogata i ciekawa to dziedzina.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia Warszawa

Filologia polska studia

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • historii polskiej literatury dawnej,
 • interpretowania tekstu filozoficznego,
 • interpretowania dzieł literackich,
 • gramatyki opisowej języka polskiego,
 • przemian życia literackiego,
 • tworzenia różnorodnych tekstów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • wydawnictwach,
 • teatrach,
 • redakcjach czasopism,
 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • portalach internetowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)