Filozofia

Filozofia

Filozofia

14.01.2022

Filozofia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii starożytnej
 • historia filozofii średniowiecznej
 • logika
 • metafizyka
 • filozofia przyrody
 • język łaciński
 • etyka
 • teoria poznania

 

„Czyż nie często powstaje sytuacja, w której filozofia zakazuje komuś filozofowania?” – zapytał kiedyś Georg Christoph Lichtenberg, niemiecki satyryk i aforysta. Postawiona wątpliwość nie jest wcale daleka od prawdy, gdyż na czym polega filozofia dzisiaj? Czy są to studia mające na celu rodzenie idei i myśli ogarniających świat i egzystencję ludzką, czy może są to studia mające na celu zrozumienie i zapamiętanie tego, co uchodzi za pozbawiony dyskusji kanon mądrości? Można się o tym przekonać jedynie wybierając kierunek Filozofia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Studenci pozyskują wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego, czyli historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, filozofii przyrody, etyki, logiki. Istotną częścią tego kierunku jest rozwijanie umiejętności prezentowania poglądów filozoficznych, analizy i interpretacji tekstów filozoficznych, jak również tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Filozofia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to także przygotowanie do prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: historia filozofii starożytnej, historia filozofii średniowiecznej, logika, metafizyka, filozofia przyrody, język łaciński, etyka, teoria poznania, historia filozofii współczesnej, semiotyka logiczna, język grecki.

Czy istnieje taki zawód jak „filozof”? Niestety, nie. Ciężko wyobrazić sobie pracę, która polegałaby na tym, aby w godzinach 8:00- 16:00 debatować ze sobą o istnieniu świata, jego sensie i miejscu człowieka w jego strukturach. Na pewno takie zajęcie odpowiadałoby wielu osobom, lecz w ramach jakich kryteriów taka praca byłaby oceniana? Trudne pytanie. Zatem, jakie prawdziwe obowiązki mogą wykonywać absolwenci omawianego przez nas kierunku kształcenia? Osoby, które ukończyły Filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, choć obszar zawodowy może być znacznie szerszy, gdyż absolwenci kierunku odnajdą się wszędzie tam, gdzie wymagane jest kreatywne myślenie.

Liczne uczelnie w Warszawie oferują kształcenie w zakresie filozofii. Którą zatem wybrać? Podejmowanie decyzji związanej ze studiowaniem może należeć do niełatwych.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Patryk, student Filozofii mówi:

„Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotykam bardzo ciekawych, pozytywnych i serdecznych ludzi. Wszyscy mają pasję, zainteresowania, szczerze oddają się swoim ulubionym dziedzinom. To fajne miejsce, w którym odnajdzie się każdy, kto chce zdobyć dobre wykształcenie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych,
 • rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych,
 • twórczego i krytycznego myślenia,
 • formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • obszarach wymagających kreatywnego myślenia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)