Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

07.06.2022

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka środowiska
 • chemia
 • biologia i ekologia
 • podstawy nauk o Ziemi
 • grafika inżynierska
 • zanieczyszczenie i ochrona atmosfery
 • termodynamika techniczna

 

Środowisko to słowo, które coraz częściej pada w poważnych dyskusjach i swobodnych rozmowach. Świadczy to o tym, że jest to temat istotny i niezwykle poważny, a odsuwanie go na dalszy plan może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Dlatego coraz popularniejszym i coraz częściej występującym w ofertach dydaktycznych uczelni kierunkiem jest Inżynieria środowiska. Ma ona na celu wykształcenie specjalistów, którzy zajmą się monitorowaniem i ograniczaniem zanieczyszczeń, unieszkodliwianiem odpadów, czy rekultywacją terenów zdegradowanych. Która szkoła wyższa zapewni pozyskanie umiejętności prowadzących do wykonywania takich zadań? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który proponuje kandydatom kierunek Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Istotą kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy o środowisku, a także pomocnej wiedzy matematyczno- przyrodniczej. Studenci poznają mechanizmy oddziaływania człowieka na środowisko, narzędzia jego ochrony, zasady planowania działań w zakresie likwidowania zagrożeń środowiska, czy projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych. Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to także wiedza dotycząca zarzadzania małymi przedsiębiorstwami, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze inżynierii środowiska.

Program nauczania zawiera sobie przedmioty, wśród których wymienić można takie, jak: fizyka środowiska, chemia, biologia i ekologia, podstawy nauk o Ziemi, grafika inżynierska, zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, termodynamika techniczna, gospodarka odpadami, technologie energetyczne, monitoring środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mechanika i wytrzymałość materiałów.

Wspomnieliśmy już o tym, jak istotnym tematem jest środowisko i do czego może prowadzić brak zainteresowania jego problemem. Na szczęście studenci UKSW dostrzegają zagrożenia wynikające z niedostatecznego poświęcenia uwagi temu zagadnieniu. A gdzie mogą się oni odnaleźć, gdy już ukończą studia? Absolwenci Inżynierii środowiska znajdą zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz jednostkach naukowo- badawczych. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Mogą pracować także w zakładach przemysłowych, firmach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych, firmach budowlanych, firmach projektowych i technologicznych. Co więcej, osoby które ukończyły ten kierunek posiadają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą założyć i prowadzić własną firmę działającą w przestrzeni inżynierii środowiska, a także mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Czy wybór uczelni to poważna sprawa? Naturalnie, wszystko zależy od naszych planów, pomysłów na studia i oczekiwań, ale prawdą jest, że warto dogłębnie zastanowić się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jak można pomóc sobie w tym procesie?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Inżynierii środowiska mówi:

„Gdyby uczelniom przyznawało się gwiazdki, to UKSW dałabym pięć. Jestem zadowolona ze studiów, gdyż wszystko wygląda tak, jak oczekiwałam. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Warszawa

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie,
 • zasad i reguł zarządzania środowiskiem,
 • planowania przestrzennego,
 • zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku,
 • procesów przekazywania energii i ciepła,
 • budownictwa energooszczędnego,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • sieci i instalacji sanitarnych,
 • gospodarki odpadami,
 • mechaniki gruntów i geotechniki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • zakładach przemysłowych,
 • firmach komunalnych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach budowlanych,
 • firmach projektowych i technologicznych,
 • specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków, określonych jako kierunki pokrewne, kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)