Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

14.01.2022

Nauki o rodzinie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku nauki o rodzinie w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nauki o rodzinie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • pedagogika ogólna
 • moralność życia osobistego
 • socjologia ogólna
 • teologia małżeństwa i rodziny
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • zagrożenia współczesnej rodziny

 

Omawiając kierunek o nazwie Nauki o rodzinie można przytoczyć słynną piosenkę z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, która przekazywała sentencję: „Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest. Lecz kiedy jej ni ma, samotnyś jak pies.” Na temat rodziny i jej funkcjonowania powstały filmy, seriale, opowiadania, książki i nikt tak naprawdę nie wie, który jej obraz wydaje się prawdziwy. A może takowy wcale nie istnieje? Fiodor Dostojewski powiedział, że „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”. Ale co wtedy, gdy dom ten jest niepełny, albo porządek w nim zostaje zaburzony? Na tych, którzy pragną odnaleźć odpowiedzi na te oraz podobne pytania, czekają Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które obejmują zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, prawnych, biomedycznych, filozoficzno- antropologicznych oraz teologicznych. Studenci poznają zagadnienia związane z rozwojem człowieka w cyklu życia, zasady i normy etyczne odnoszące się do życia rodzinnego, jak i reguły polityki społecznej. Skoro człowiek stanowi interesujący obszar badań, to jego egzystencja w rodzinie może być równie ciekawą przestrzenią naukową.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, pedagogika ogólna, moralność życia osobistego, socjologia ogólna, teologia małżeństwa i rodziny, teoretyczne podstawy wychowania, zagrożenia współczesnej rodziny, moralność życia społecznego, pedagogika rodziny, socjologia emocji, diagnoza problemów w rodzinie, ekonomia społeczno- rodzinna, terapia problemów małżeństw i rodziny, rodzina w cywilizacji europejskiej, etyka rodzicielstwa.

Cytując kolejną piosenkę możemy powiedzieć, że „rodzina to jest siła”- ale czasami ta siła słabnie, albo jest niewystarczająca do tego, aby bez kłopotów tworzyć jednolitą całość. Wtedy powinni pojawić się absolwenci omawianego przez nas kierunku. Osoby, które ukończyły Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zostały przygotowane do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny, pracownika poradni małżeńskich i poradni rodzinnych, kuratora społecznego, czy pracownika instytucji profilaktyki rodzinnej i placówek opiekuńczo- rehabilitacyjnych. Ponadto, pozyskane na studiach umiejętności pozwalają udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin.

Nie tylko przesadni optymiści przyznają, że oferowanych kierunków kształcenia jest tak wiele, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zwłaszcza w Warszawie, w której istnieje najwięcej szkół wyższych. Ale czasami szeroki wybór może sprawiać kłopoty – im więcej do wyboru, tym trudniej się zdecydować. Jak podjąć decyzję o wyborze uczelni?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Kornelia, studentka Nauki o rodzinie mówi:

„Moje studia polegają na dokładnym zbadaniu rodziny, pod wieloma kątami. Są niczym prześwietlenie, któremu nic nie umknie. Jestem zwolenniczką życia rodzinnego i chcę wspierać te rodziny, którym gorzej się wiedzie, ale pragną odnaleźć drogę do szczęścia. Wszystkiego nauczę się w jednym miejscu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

NAUKI O RODZINIE - ważne informacje

Nauki o rodzinie studia Warszawa

Nauki o rodzinie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nauki o rodzinie:

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • małżeństwa i rodziny, ich filozoficznych, teologicznych, historycznych, społeczno- kulturowych, biomedycznych, psychologicznych i prawnych podstaw,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym, moralnym i religijnym,
 • zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 • zasad i norm etycznych odnoszących się do życia rodzinnego,
 • diagnozy i pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • zarządzania budżetem domowym,
 • procesów i mechanizmów komunikowania w małżeństwie i rodzinie,
 • struktur społecznych i instytucji życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie,
 • moralności życia społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nauki o rodzinie:

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach małżeńskich,
 • poradniach rodzinnych,
 • wymiarze sprawiedliwości,
 • placówkach opiekuńczo- rehabilitacyjnych,
 • instytucjach profilaktyki rodzinnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)