Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

06.07.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 50
 • studia stacjonarne II stopnia: 40

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia
 • ekologia
 • biogeografia
 • powstanie i organizacja życia na Ziemi
 • człowiek i jego środowisko
 • ochrona przyrody
 • etyka środowiskowa
 • filozofia przyrody

 

Można zaryzykować stwierdzenie, że istnieje moda na życie w zgodzie ze środowiskiem i jest to jedna z nielicznych mód, które warto szerzyć i ocalić przed przeminięciem. Pomimo tego, że każdy może zadbać o ochronę środowiska i nie potrzeba do tego ogromnego wysiłku, to istnieje specjalny kierunek studiów mający na celu wykształcić specjalistów w tej dziedzinie, którzy będą potrafili podejmować znacznie większe kroki i działania, abyśmy żyli we względnie nienagannym porządku. Jeśli jesteście ciekawi na czym polega „monitoring środowiskowy”, albo czym zajmuje się „edukacja środowiskowa”, to koniecznie zapoznajcie się z kierunkiem Ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk matematycznych i przyrodniczych oraz nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, badać wpływ człowieka na środowisko, jak również zaznajamiają się z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zajęcia na kierunku prowadzone są zarówno metodami tradycyjnymi, jak również z zastosowaniem nowoczesnych metod informatycznych poprzez system e-learning. Dodatkowo, studenci uczestniczą w zajęciach terenowych oraz w ćwiczeniach prowadzonych w specjalnych laboratoriach.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Ochrona środowiska w UKSW? Na przykład: biologia, ekologia, biogeografia, powstanie i organizacja życia na Ziemi, człowiek i jego środowisko, ochrona przyrody, etyka środowiskowa, filozofia przyrody, prawo ochrony środowiska, bezpieczeństwo chemiczne, chemia środowiskowa, podstawy meteorologii i klimatologii, hydrologia i gospodarowanie wodą.

Kierunek Ochrona środowiska zakłada pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a lista ich wszystkich jest bardzo długa. Gdzie absolwenci mogą wykorzystać swój edukacyjny bagaż? Osoby, które ukończyły Ochronę środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w inspektoratach ochrony środowiska, instytucjach przygotowujących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, monitoringu zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, parkach narodowych, ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, szkolnictwie. Niezależnie od tego, czy moda na dbanie o środowisko przeminie czy nie, miejsca dla absolwentów omawianego przez nas kierunku nie powinno zabraknąć. Ochrona środowiska i jej założenia będą istnieć do końca świata, nawet jeśli człowiek będzie robił wszystko, aby nastąpiło to prędzej niż później.

Być może zabrzmi to śmiesznie, ale niektórym osobom studia sprawiają kłopoty jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jak to możliwe? Oferty dydaktyczne uczelni powiększają się, poziom kształcenia staje się coraz wyższy, na edukacyjnej mapie naszego kraju przybywa miejsc, które mogą poszczycić się znaczącym prestiżem – te wszystkie pozytywne aspekty mogą sprawić, że młoda osoba zastanawiająca się nad studiami po prostu nie wie, dokąd się udać na studia, skoro wybór jest tak duży. Kierunek Ochrona środowiska dosyć często pojawia się w katalogach kształcenia.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Ewelina, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Studiuję Ochronę środowiska na UKSW bo podoba mi się tutejsze podejście do tego zagadnienia. Wiedza, którą zdobywam jest nowoczesna, zupełnie inna od tej, którą pozyskiwałabym na różnych, innych uczelniach. Polecam.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Warszawa

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • międzynarodowego prawa ochrony środowiska,
 • zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo,
 • wpływu transportu na środowisko,
 • hydrologii i gospodarowania wodą,
 • systemów zarządzania środowiskowego,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • planowania i zarządzania przestrzennego,
 • prawnych i gospodarczych aspektów gospodarki odpadami,
 • instrumentów technologicznych w ochronie środowiska,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • metod oceny kondycji biologicznej człowieka.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • inspektoratach ochrony środowiska,
 • instytucjach przygotowujących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • monitoringu zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • parkach narodowych,
 • ogrodach botanicznych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)