Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

14.01.2022

Prawo kanoniczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo kanoniczne w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo kanoniczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do prawoznawstwa
 • wprowadzenie do Pisma Świętego
 • metodologia prawa kanonicznego
 • teologia moralna
 • prawo wyznaniowe
 • filozofia prawa
 • normy ogólne prawa kanonicznego
 • język łaciński

 

Prawo, szeroko rzecz ujmując, należy do najtrudniejszych i najbardziej wymagających dyscyplin. Bardzo często zdarza się tak, że gdy student właśnie tego kierunku pochwali się swoją drogą kształcenia, jego rozmówca z pełnym podziwem otwiera oczy. A cóż powiedzieć, gdy chodzi o prawo kanoniczne? Niektórym zapewne należy najpierw wyjaśnić, czym takowe się zajmuje. Prawo kanoniczne to obowiązujące w Kościołach zbiory ujętych w kanony norm postępowania, jak również nauka o tych normach. W Kościele katolickim prawo ustanawiają papieże i sobory, w protestantyzmie prawo kościelne stanowione jest przez każdy z Kościołów lokalnych, a w prawosławiu źródłem prawa kanonicznego są decyzje soborów powszechnych, lokalnych i Ojców Kościoła. Brzmi skomplikowanie? Na tych, którzy chcą zagłębić się w tę dziedzinę czeka kierunek Prawo kanoniczne. A gdzie? Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Właśnie tam prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Studenci poznają zagadnienia z obszarów historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego, znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa oraz Kościoła, jak również rozwijają umiejętności sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów oraz prawidłowej interpretacji procesów prawnych i prawno- kanonicznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: wstęp do prawoznawstwa, wprowadzenie do Pisma Świętego, metodologia prawa kanonicznego, teologia moralna, prawo wyznaniowe, filozofia prawa, normy ogólne prawa kanonicznego, język łaciński, dobra doczesne Kościoła, kościelne prawo publiczne i konkordatowe, ustrój Kościoła powszechnego, kanoniczne prawo karne, zarządzanie dobrami doczesnymi parafii, kanoniczny proces sporny, postępowanie cywilne.

Zainteresowani prawem kanonicznym, studiując na UKSW mają jeszcze większą szansę na zgłębianie wiedzy, na dodatek niekoniecznie poprzez zajęcia. Otóż, Wydział Prawa Kanonicznego prowadzi działalność wydawniczą, dzięki której do rąk czytelników trafiają takie czasopisma naukowe, jak: „Prawo kanoniczne”, „Ius Matrimoniale”, „Annuarium Iuris Canonici”. A jakie zawody można wykonywać posiadając taką wiedzę? Absolwenci Prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego, w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno- kanonicznej, a także w niektórych gałęziach administracji państwowej i samorządowej oraz na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem szeroką przestrzeń dla zainteresowanych wyższym kształceniem. W przestrzeni tej funkcjonuje także Prawo kanoniczne. Jeśli kandydaci na studia nie wiedzą jeszcze, którą uczelnie wybrać, mamy dla nich podpowiedź.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? 

Łukasz, student Prawa kanonicznego mówi:

„UKSW to zdecydowana czołówka kształcenia wyższego, a jeśli chodzi o kierunek, który studiuję, to prawdopodobnie nie ma lepszej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRAWO KANONICZNE - ważne informacje

Prawo kanoniczne studia Warszawa

Prawo kanoniczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo kanoniczne:

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • - logiki i metodologii dla prawników,
 • - filozofii prawa,
 • - obowiązującego prawa kanonicznego,
 • - postępowania cywilnego,
 • - kanonicznego prawa karnego,
 • - teologii,
 • - historii kościelnego prawa polskiego,
 • - ustroju Kościoła,
 • - prawa małżeńskiego i prawa rodzinnego,
 • - kościelnego prawa publicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo kanoniczne:

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji kościelnej,
 • sądownictwie kościelnym,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo kanoniczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)