Energetyka

Energetyka

Energetyka – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Studia na kierunku energetyka na Politechnice Świętokrzyskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie informacyjne
 • matematyka
 • fizyka
 • geometria i grafika inżynierska
 • teoria obwodów
 • metody numeryczne
 • urządzenia elektryczne
 • technika wysokich napięć
 • teoria pola elektromagnetycznego

 

Energetyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii. W zależności od postaci energii pierwotnej bądź finalnej energetyka dzieli się na: cieplną, wodną, jądrową, elektroenergetykę i gazoenergetykę oraz energetykę geotermiczną, wiatrową, energetykę słoneczną. Skomplikowane? Na pewno nie dla tych, którzy planują wybrać tę dziedzinę na kierunek swojej wyższej edukacji. Jeśli wspomniane osoby zamierzają obrać studia w Kielcach, to powinny zwrócić uwagę na Politechnikę Świętokrzyską. Właśnie tam znajdą kierunek Energetyka, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy na temat systemów, siłowni oraz urządzeń współczesnej energetyki. Studenci poznają zasady eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, jak również zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Nauka stanowi przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i racjonalnym wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych, czy też nieodnawialnych jej źródeł. Energetyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania zawiera zaś następujące przedmioty: technologie informacyjne, matematyka, geometria i grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektronika, podstawy normalizacji, podstawy projektowania, gospodarka energetyczna, termodynamika techniczna, technologia maszyn energetycznych, energetyka odnawialna i ochrona środowiska, maszyny elektryczne w energetyce, instalacje elektryczne, modelowanie i symulacja komputerowa, niezawodność w energetyce, odnawialne źródła energii.

Energetyka jako kierunek kształcenia przeżywa renesans i staje się coraz chętniej wybieraną dziedziną studiów. Być może stoją za tym realia, które dla absolwentów tego kierunku są nad wyraz dobre. Firmy na nich czekają, witają z otwartymi ramionami, a najlepsi mogą przebierać w ofertach. A gdzie czeka praca? Osoby, które ukończyły Energetykę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach znajdą zatrudnienie w elektrociepłowniach, elektrowniach, lokalnych spółkach energetycznych, zakładach przemysłowych.

Nie powinno stanowić zaskoczenia stwierdzenie, że dziedziny związane z pozyskiwaniem czy przetwarzaniem energii będą stawały się coraz ważniejsze i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której uczelni się uczyć?

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie? 

Karol, student Energetyki mówi:

„Studia na Politechnice Świętokrzyskiej to w moim przypadku rodzinna tradycja. I dumny jestem z tego, że ją kontynuuję. To bardzo dobra uczelnia, w której uczą się prawdziwi pasjonaci, zafascynowani swoimi kierunkami. To świetne miejsce. Najlepsze do rozwijania zainteresowań.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad sporządzania bilansów energetycznych,
 • planowania kosztu energii dowolnego systemu energetycznego,
 • doboru urządzeń dla danej instalacji energetycznej,
 • podstaw procesów konwersji energii,
 • analizowania zjawisk, warunków pracy generatorów elektrycznych w energetyce i energetyce odnawialnej,
 • wyładowań elektrycznych i wytrzymałości elektrycznej materiałów i układów izolacyjnych,
 • gospodarki elektroenergetycznej,
 • analizowania parametrów niezawodnościowych urządzeń,
 • rodzajów odnawialnych źródeł energii,
 • klasyfikacji urządzeń elektrycznych i ich doboru do różnych warunków,
 • metod poprawy jakości energii elektrycznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrociepłowniach,
 • elektrowniach,
 • lokalnych spółkach energetycznych,
 • zakładach przemysłowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Komentarze (0)