Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Odnawialne źródła energii – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Odnawialne źródła energii to zagadnienie, o którym coraz częściej się dyskutuje. Pomimo wielokrotnego pojawiania się tego terminu, nie wszyscy do końca wiedzą co się za nim kryje. Odnawialne źródła energii to takie, które w dłuższym czasie nie powodują deficytu zasobów naturalnych. Istotnym elementem są sposoby pozyskiwania, gdyż powinny one mieć ograniczony wpływ na środowisko. Jakie rodzaje energii występują? Energia słońca, wody, wiatru, ziemi oraz biomasy. A dlaczego nazywane są odnawialnymi? Dlatego, że choćby w przypadku wiatru czy promieni słonecznych trudno mówić o ich zużyciu. Jeśli chcemy bliżej poznać tę dyscyplinę, a na miejsce kształcenia obraliśmy stolicę województwa świętokrzyskiego, to warto zapoznać się z ofertą dydaktyczną Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Właśnie tam odnajdziemy kierunek Odnawialne źródła energii, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy inżynierskiej z zakresu wykonawstwa, projektowania i eksploatacji systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaicznych i słonecznych, turbin i urządzeń wodnych i wiatrowych, związanych z technologiami geotermalnymi, biomasowymi i biogazowymi. Studenci nabywają umiejętności oceny oddziaływania odnawialnych źródeł energii na środowisko naturalne, zapoznają się z zagadnieniami z obszaru projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką poprzez systemy informatyczne. Odnawialne źródła energii na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program studiów kierunku Odnawialne źródła energii złożony jest z wielu zagadnień. W harmonogramie znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: fizyka, elektrotechnika i urządzenia elektryczne, rysunek techniczny, geologia, podstawy systemów OZE, mechanika płynów, mechanika i wytrzymałość materiałów, biologia środowiskowa, gospodarka odpadami, termodynamika techniczna, historia techniki i wynalazków, informatyczne podstawy projektowania, budownictwo i fizyka budowli, podstawy energetyki słonecznej, techniki ochrony atmosfery, wentylacja i klimatyzacja, automatyka budynków inteligentnych.

Pozyskiwanie energii ze źródeł, które nie szkodą środowisku zyskują na popularności i wielu ekspertów wieszczy tej dziedzinie rozkwit. Czy będzie wiązało się to z zapotrzebowaniem na specjalistów? Nauka na omawianym przez nas kierunku zakłada wykształcenie osób, które będą przygotowane do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, jednostkach administracji lokalnej i centralnej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo- badawczych. Co jeszcze? Będą mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w instytucjach, które specjalizują się w upowszechnianiu zaawansowanych technologii, racjonalnego wdrażania OZE, czy problematyki energetycznej.

Wspomnieliśmy już, że temat odnawialnych źródeł energii nabiera na znaczeniu i bywa coraz szerzej omawiany. Wynikiem tego trendu jest potrzeba kształcenia w tym zakresie. Jeśli chcemy zdobywać wiedzę i umiejętności w omawianej przez nas dziedzinie, warto skierować uwagę na miasto położone nad rzeką Silnicą.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Paweł, student Odnawialnych źródeł energii mówi:

„Wybierając kierunek studiów kierowałem się tym, czy przed dyscypliną kształcenia rysuje się przyszłość. W przypadku odnawialnych źródeł energii odpowiedź może być tylko jedna. A dlaczego wybrałem studia na Politechnice Świętokrzyskiej? Dlatego, że należy do czołówki polskiego kształcenia i uzyskany dyplom bardzo wiele znaczy na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Odnawialne źródła energii na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy działania układów i komponentów stosowanych w budowie i eksploatacji odnawialnych źródeł energii,
 • geologii i hydrologii,
 • mechaniki płynów i procesów przepływowych,
 • aerodynamiki, termodynamiki i wymiany ciepła,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • gospodarki energetycznej w obiektach budowlanych,
 • geotechniki i inżynierii wodnej,
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów technicznych, sieci i instalacji sanitarnych,
 • zasad budownictwa energooszczędnego,
 • technologii pozyskiwania i zagospodarowania biomasy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Odnawialne źródła energii:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych,
 • jednostkach administracji lokalnej i centralnej,
 • biurach projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Komentarze (0)