Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

31.01.2022

Filologia polska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UJK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polska literatura współczesna
 • teoria literatury
 • literatura popularna
 • analiza utworu literackiego
 • nauki pomocnicze filologii polskiej
 • wiedza o kulturze
 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • językoznawstwo ogólne

 

W ofercie szkoły wyższej, której patronem jest jeden z najwybitniejszych europejskich poetów renesansu, nie mogło zabraknąć Filologii polskiej. Jest to dziedzina niezwykle ważna, zwłaszcza w XXI wieku, w którym coraz więcej osób oddala się od języka ojczystego. Można śmiało powiedzieć, że Filologia polska jest jedną z najważniejszych dyscyplin i należy wierzyć, że chętnych do jej zgłębiania z każdym rokiem będzie coraz więcej. Naturalnie, zainteresowani tematem mogą podjąć naukę w tym zakresie. Czeka na nich kierunek Filologia polska, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauki o języku i literatury. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności, jak również poznają język specjalistyczny z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach? Na przykład: polska literatura współczesna, teoria literatury, literatura popularna, analiza utworu literackiego, nauki pomocnicze filologii polskiej, wiedza o kulturze, gramatyka opisowa języka polskiego, językoznawstwo ogólne, praktyczna stylistyka, poprawna polszczyzna, analiza tekstu kultury, dydaktyka ogólna, język w relacjach społecznych, współczesna literatura na świecie, kultura języka polskiego, metodologia badań językoznawczych, analiza tekstu wizualnego.

Jak już wspomnieliśmy, Filologię polską można określić mianem jednej z najważniejszych dziedzin, która ma wiele zadań do spełnienia. Naturalnie, jednym z nich jest wykształcenie osób, które będą przekazywać wiedzę o języku ojczystym, lecz z racji zmieniającego się świata, a także samego języka tych zadań może być znacznie więcej. Czym mogą zająć się osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych, szkołach, firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, biurach prasowych, agencjach reklamowych, firmach z branży public relations, placówkach kultury.

Filologia polska to jeden z najczęściej wybieranych kierunków, zatem bardzo często figuruje w ofertach szkół wyższych. Która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania?

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Sylwia, studentka Filologii polskiej mówi: 

„UJK to świetna uczelnia, a przykłady które o tym świadczą można mnożyć w nieskończoność. Co najbardziej mnie przekonało do tej uczelni? Specjalność logopedyczna, gdyż są to jedyne takie studia stacjonarne w całym województwie świętokrzyskim.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia Kielce

Filologia polska studia

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • rozumienia najważniejszych dzieł i zjawisk polskiej literatury,
 • interpretacji przemian życia literackiego,
 • zasad sprawnego porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach,
 • poprawnego opracowywania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym i edytorskim,
 • prowadzenia praktyki logopedycznej,
 • konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych,
 • projektowania kampanii promocyjnych,
 • wykorzystywania języka w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej,
 • językoznawstwa historycznego i współczesnego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku,
 • firmach branży public relations,
 • ośrodkach logopedii,
 • placówkach kulturalnych,
 • urzędach,
 • biurach prasowych,
 • mediach elektronicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)