Filologia polska - Kielce

Filologia polska - Kielce

Filologia polska - Kielce

Studia w Kielcach 

filologia polska

Odkryj filologię polską w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia polska studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia polska?

Jeśli rozważasz studia w Kielcach na kierunku filologia polska, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Postępowanie rekrutacyjne zmienia się w zależności od trybu i etapu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska w Kielcach - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA KIELCE STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA KIELCE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W KIELCACH?

Filologia polska to kompleksowo opracowany kierunek studiów, idealny dla pasjonatów nauk humanistycznych. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, które łączy zagadnienia literackie, językowe, kulturowe, badawcze.

W trakcie zdobywanej edukacji masz szansę wybrać moduł kształcenia, który umożliwi Ci zdobycie umiejętności redakcyjno-wydawniczych, rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, a także zdobycie wiedzy pedagogicznej i metodycznej.

W siatce zajęć znajdziesz przedmioty ogólne, kierunkowe, specjalnościowe. Jednocześnie możesz skupić się na drodze literaturoznawczej lub językoznawczej. Ofertę specjalizacyjną zaś warto śledzić na stronie internetowej wybranej uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia polska w Kielcach realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym prowadzone są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Tryb niestacjonarny możesz studiować zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień). 

Pamiętaj, że studia niestacjonarne są płatne. Nim zdecydujesz się na formę kształcenia, sprawdź, w jaki sposób możesz studiować niestacjonarnie filologię polską.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie konstruowanym programie studiów filologicznych w zakresie filologii polskiej znajdziesz takie przedmioty jak: zaburzenia komunikacji i mowy, historia literatury polskiej: Staropolska/Oświecenie, gramatyka opisowa języka polskiego, podstawy prawne i organizacyjne systemu oświaty, wiedza o kulturze.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę i kompetencje z zakresu procesów literackich, językowych i kulturowych, interpretowanych zarówno w kontekście przeszłości, jak i współczesności.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie czynności redakcyjno-wydawniczych, które wiążą się ze sprawnym i poprawnym opracowywaniem redakcyjnym tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim.

Zdobędziesz także wiedzę z zakresu komunikacji medialnej, obejmującej porozumiewanie się werbalne i niewerbalne na różnych poziomach (odbiorca-nadawca). Nabędziesz wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne oraz zgłębisz informacje wpływające na prawidłowe funkcjonowanie szkolnictwa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W KIELCACH?

Studia na kierunku Filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku filologia polska w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia polska w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W KIELCACH?

Miejsce pracy absolwentów filologii polskiej często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Rynek pracy wbrew pozorom otwiera się na humanistów i filologów, a wszechstronne wykształcenie ułatwia odnalezienie się w różnych branżach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska:

 • instytucje, które zatrudniają konsultantów językowych
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • środki masowego przekazu
 • turystyka i sektor usług wymagający dobrej znajomości języka i kultury polskiej

Absolwenci są przygotowani do pracy w gazetach i mediach elektronicznych jako redaktorzy językowi i merytoryczni lub korektorzy, a także w firmach zajmujących się PR, komunikacją społeczną, reklamą, w mediach i różnego typu urzędach. Po zdobyciu odpowiednich kompetencji możesz objąć stanowisko nauczyciela, który będzie mógł uczestniczyć we wstępnej diagnozie logopedycznej w szkole podstawowej.

Kierunki filologiczne w Kielcach

Komentarze (0)