Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

31.01.2022

Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w UJK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lingwistyka stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań językoznawczych
 • nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • lektoraty
 • filozofia
 • warsztaty z zakresu metod prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • warsztaty pracy naukowej

 

Jak wiemy, język się zmienia. Niektóre wyrazy i sformułowania odchodzą w zapomnienie, a na ich miejsce pojawiają się nowe, dotąd rzadko stosowane. Czego wynikiem są zmiany językowe? Wszechobecnego pośpiechu, niedbałości, a może wpływ na język ma nawet postęp technologiczny? Czy można przewidzieć w jakim kierunku zmiany językowe będą postępować i które wyrazy niemal znikną z naszego słownika? Na wszystkie pytania powinna odpowiedzieć Lingwistyka stosowana, czyli nauka o języku, jego budowie, funkcji i rozwoju. Taki kierunek kształcenia można wybrać w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zbudowanie znajomości dwóch języków obcych w stopniu zaawansowanym, pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów na język ojczysty i języki obce, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, kultury komunikowania się, życia politycznego i medialnego oraz realiów krajów studiowanych języków obcych, organizacji wydarzeń komunikatywnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet. Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Lingwistyka stosowana? Na przykład: metodologia badań językoznawczych, nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, lektoraty, filozofia, warsztaty z zakresu metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, warsztaty pracy naukowej.

Wiadomo nie od dzisiaj, że znajomość języków obcych znacznie ułatwia nie tylko poszukiwanie pracy, jak również funkcjonowanie we współczesnym świecie. Co ważne, umiejętności językowe można wykorzystać w każdej dziedzinie, na dodatek w dowolnym miejscu na świecie. Najczęściej, absolwenci studiów językowych decydują się na wejście do świata biznesu, gdyż właśnie w nim zdolności te są najmocniej poszukiwane. Ale to oczywiście nie jedyne propozycje zawodowe. Osoby, które ukończyły Lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdą zatrudnienie także w biurach tłumaczeń, mediach i szkolnictwie.

Lingwistyka stosowana być może nie należy do grona najpopularniejszych kierunków, ale i tak dosyć często widnieje w ofertach dydaktycznych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania?

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? 

Agnieszka, studentka Lingwistyki stosowanej mówi:

„Studiowanie Lingwistyki stosowanej daje uniwersalne umiejętności, czyli takie, które można wykorzystać w różnych branżach. Bardzo dobra i specjalistyczna znajomość języków otwiera wiele drzwi, zatem nauka na tym kierunku jest świetną inwestycją. A dlaczego studiuję na UJK? To bardzo dobra uczelnia, której znaczenie rośnie z każdym rokiem.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA - ważne informacje

Lingwistyka stosowana studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik pozyskiwania informacji źródłowych,
 • wiadomości o języku i kulturze obszarów językowych,
 • kompleksowej natury języka, jego złożoności i zmienności historycznej,
 • komunikacji społecznej,
 • zasad ochrony własności intelektualnej,
 • przeprowadzania analiz tekstów różnych gatunków,
 • zasad tłumaczenia,
 • analizowania i interpretowania procesów zachodzących w układzie komunikacji społecznej i zawodowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Lingwistyka stosowana:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • szkolnictwie,
 • mediach,
 • biznesie

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)