Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • genetyka
 • komunikacja interpersonalna
 • zdrowie publiczne
 • promocja zdrowia
 • dietetyka
 • podstawowa opieka zdrowotna

 

Pielęgniarstwo można uznać za jedną z najbardziej szlachetnych dziedzin, a co się z tym wiąże jedną z najbardziej potrzebnych. Zawiera w sobie szczególną wiedzę, jak i wyjątkowe umiejętności, których istotność trudno przecenić. Co jeszcze warto podkreślić, jest to dyscyplina, na którą zawsze będzie istniało zapotrzebowanie, niezależnie od zmian gospodarczych czy transformacji rynkowych. W 1860 roku, w Londynie założono pierwszą na świecie szkołę pielęgniarstwa i jej idee żyją do dzisiaj. Wynikiem jest prowadzenie kształcenia na różnych uczelniach, nie tylko tych o wyłącznie medycznym charakterze. Przykład stanowi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kierunek Pielęgniarstwo prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Istotą jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, jak również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym, bądź umierającym. Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dzielą się na moduły, grupujące realizowane przedmioty. A jakie są to przedmioty? Na przykład: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, komunikacja interpersonalna, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, dietetyka, podstawowa opieka zdrowotna, badania naukowe w pielęgniarstwie, zakażenia szpitalne, pielęgniarstwo internistyczne, rehabilitacja, pielęgniarstwo neurologiczne, opieka paliatywna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, dydaktyka medyczna, nowoczesne techniki diagnostyczne, terapia bólu, farmakologia kliniczna, podstawy ordynowania leków, pielęgniarstwo specjalistyczne w chorobach hematologicznych, chirurgia naczyniowa.

Niezwykle trudno wyobrazić sobie świat bez takiej dziedziny jak pielęgniarstwo. Niezależnie od panujących trendów, czy też szeroko rozumianego postępu w każdej innej dyscyplinie, pielęgniarstwo zawsze będzie ważne i potrzebne ludzkości. Czy wzniosłe idee przekładają się na możliwości zawodowe? Jedno jest pewne; absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowani są do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Kielcach dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa świętokrzyskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pielęgniarstwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Paulina, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo to coś więcej niż kierunek studiów, dziedzina nauki, czy zawód. To misja. Praca dla drugiego człowieka. Dlatego trzeba być jak najlepiej do tego przygotowanym. Stąd decyzja o studiowaniu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, najlepszej uczelni jaką znam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • patologii,
 • mikrobiologii i parazytologii,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej,
 • zasad promocji zdrowia,
 • zasad przechowywania leków, krwi i środków zastępczych,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • nowoczesnych technik diagnostycznych,
 • zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych,
 • anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • opieki paliatywnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Collegium Medicum UJK

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Collegium Medicum UJK

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów, ranking ocen oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK

Komentarze (0)