Pielęgniarstwo - Kielce

Pielęgniarstwo - Kielce

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

06.10.2023

Pielęgniarstwo - studia Kielce 2023 | woj. świętokrzyskie

Pielęgniarstwo w Kielcach to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Pielęgniarstwo - Kielce
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Kielcach
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który oferuje swoim studentom zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz szereg kompetencji społecznych. W czasie studiów studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania podstawowych badań medycznych. 
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach POZ, domach opieki społecznej, żłobkach, domach dziecka, uzdrowiskach czy w hospicjach. Studia pielęgniarskie otwierają także furtkę do podjęcia pracy w charakterze organizatora opieki medycznej czy specjalisty ds. promocji zdrowia.

 

Uczelnie

W Kielcach pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Kielcach na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Pielęgniarstwo w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • dowolny przedmiot
 • język polski

 

Żeby dostać się na studia w Kielcach na kierunku Pielęgniarstwo, należy wykazać się wystarczająco dobrą wiedzą z biologii, chemii, fizyki, matematyki i języka obcego oraz udowodnić ją podczas rozszerzonego egzaminu maturalnego. Jeżeli uzyskasz taką liczbę punktów, która przekroczy ustalony próg punktowy, będziesz mógł rozpocząć Pielęgniarstwo na wybranej uczelni już w październiku.

Pamiętaj, że systematyczne sprawdzanie bieżących ustaleń rekrutacyjnych może oszczędzić ci sporej dozy niepotrzebnego stresu, wynikającego z niewiedzy. Dlatego staraj się regularnie zaglądać na stronę internetową wybranego ośrodka akademickiego, celem upewnienia się w aktualnie obowiązujących zasadach rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach można odbywać w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Możliwość wyboru gwarantuje przyszłym studentom jak najlepsze dopasowanie organizacji czasu i formy kształcenia do ich potrzeb oraz planów na przyszłość. Jeśli zastanawiasz się właśnie, który z trybów będzie najlepszy dla ciebie, powinieneś poznać specyfikę każdego z nich.

Studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo pozwolą ci przyswoić szeroką wiedzę kierunkową podczas zajęć, odbywających się codzienne w trakcie całego tygodnia roboczego. Dlatego wybór ten będzie doskonały dla osób ceniących sobie systematyczność przyswajanej wiedzy.

Ukłonem w stronę osób pracujących lub myślących o pogodzeniu pełnoetatowej pracy zawodowej z kształceniem na wybranej uczelni wyższej są studia pielęgniarskie w trybie niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na właśnie taką formę przyswajania wiedzy, bądź gotów na wielogodzinną naukę każdego lub co drugiego weekendu, bowiem zajęcia mają charakter regularnych zjazdów. Opłata za czesne, która jest możliwa w systemie ratalnym, jest warunkiem, który będziesz musiał spełnić jako student Pielęgniarstwa niestacjonarnego.

Bycie częścią złożonego systemu opieki medycznej to marzenie wielu świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Nie bez powodu, bowiem wszystkie studia medyczne umożliwiają stabilną pracę w zawodzie. Jednak aby rozpocząć Pielęgniarstwo, aspiracja do rozpoczęcia odpowiedzialnej pracy jest niewystarczająca. Z uwagi na specyfikę tego kierunki i samego zawodu, od kandydatów wymaga się szerokiej wiedzy przyrodniczej, uzupełnionej o dobrze ugruntowane kompetencje interpersonalne i sporą dozę empatii, która pozwoli na codzienną pracę z ludźmi. W końcu przecież na tym polega zawód każdej pielęgniarki i pielęgniarza.

Pielęgniarstwo istnieje od tysiącleci, jednak w ubiegłych czasach przybierało dość prymitywną formę i ograniczało się do opatrywania rannych i czuwania nad potrzebującymi chorymi w gotowości do podania im szklanki wody. Dziś, dzięki dynamicznemu rozwojowi medycyny, wszystko wygląda znacznie inaczej. Praktycy pielęgniarstwa pełnią niezwykle odpowiedzialne role i przede wszystkim dysponują szeroką wiedzą medyczną z zakresu niemal wszystkich gałęzi tej dziedziny. Jedno nigdy nie uległo zmianie – pielęgniarki i pielęgniarze są szanowani i podziwiani za ukierunkowanie swojego życia na pomoc ludziom potrzebującym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Pielęgniarstwo w Kielcach możesz realizować  na dwóch różnych uczelniach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych zadbają o należyte wykształcenie wszystkich studentów, jednak ze względu na ogromną konkurencję warto pamiętać, że nie każdy kandydat będzie miał szansę na rozpoczęcie studiów.

Jeżeli uda ci się osiągnąć wystarczającą liczbę punktów, aby rozpocząć wymarzony kierunek już w październiku, z dużym prawdopodobieństwem spotkasz na swojej drodze następujące przedmioty:

 • biochemia i biofizyka,
 • genetyka,
 • fizjologia,
 • pielęgniarstwo internistyczne,
 • neurologia i pielęgnacja neurologiczna,
 • opieka paliatywna,
 • podstawy ratownictwa medycznego,
 • psychiatria,
 • psychologia.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Jeżeli coraz poważniej myślisz o rozpoczęciu studiów pielęgniarskich, powinieneś dobrze przemyśleć, czy posiadasz odpowiednią odporność psychiczną do odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków narzuconych przez specyfikę studiów i przyszłej pracy. Każdy kandydat powinien umieć poradzić sobie z widokiem krwi, cierpienia pacjentów, codziennym obcowaniem z różnymi chorobami, a nawet śmiercią. Znalezienie wspólnego mianownika dla ogromnej wrażliwości, empatii i ponadprzeciętnej odporności na drastyczne okoliczności nie jest łatwe, dlatego cechuje tylko wyjątkowych.

Jeżeli uważasz, że właśnie ty do nich należysz, a ponadto chciałbyś związać swoją przyszłość ze zgłębianiem wiedzy medycznej i pełnieniu roli pielęgniarki lub pielęgniarza, to aplikacja na Pielęgniarstwo może okazać się najlepszym ze wszystkich dostępnych wyborów.

 

4. Program studiów

Pielęgniarstwo należy do kanonu studiów medycznych, a te z kolei są uważane przez niektórych za jedną z najtrudniejszych dziedzin współczesnej nauki. Pogląd ten wynika prawdopodobnie z przyswajania interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza różnych nauk medycznych, w tym biotechnologii, mikrobiologii oraz farmaceutyki. Studenci Pielęgniarstwa będą mieli okazję zapoznać się z treścią programową sprowadzoną do dwóch bloków zajęciowych – przedstawiających wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Początek przygody z opisywanym kierunkiem nie powinien stanowić zaskoczenia. Studenci zdobędą wówczas szeroką wiedzę teoretyczną o historii kształtowania się medycyny oraz poznają wiele innych zagadnień, stanowiących podstawę pod rozwój umiejętności praktycznych.

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Kielcach posiadają swój regulamin, z którym warto się zapoznać, aby zdobyć wiedzę na temat między innymi czasu trwania wybranego kierunku studiów.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach trwają trzy lata i kończą się wraz z obronieniem przez absolwentów pracy licencjackiej. Studia drugiego stopnia mają standardowy charakter kierunków magisterskich, dlatego będą trwały dwa lata, a ich ukończenie zagwarantuje absolwentom poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w sposób atrakcyjny dla przyszłych pracodawców.

Pielęgniarstwo w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach

Mogłoby się zdawać, że praca pielęgniarek i pielęgniarzy musi nierozerwalnie łączyć się ze szpitalem. Nic bardziej mylnego. Oczywiście, szpital jest jedną z najchętniej wybieranych placówek medycznych jako miejsca przyszłej pracy przez absolwentów Pielęgniarstwa, jednak nie jest to jedyna opcja. Zatem gdzie możesz szukać zatrudnienia, jeżeli ukończysz opisywany kierunek studiów?

Z otwartymi ramionami przyjmą cię przychodnie i gabinety lekarskie, zarówno prywatne jak i publiczne. Pielęgniarki i pielęgniarze są prawymi rękami każdego lekarza, dlatego ich pomoc z pewnością będzie nieoceniona.

Szkoły, świetlice środowiskowe oraz inne placówki oświatowe to kolejna z możliwości podjęcia zatrudnienia po studiach pielęgniarskich. Ponadto absolwenci będą mogli znaleźć dorywczą pracę podczas imprez masowych, których uczestnicy są szczególnie narażeni na pewnie niebezpieczeństwa zdrowotne, na przykład maratony biegowe, czy pokazy sztuk walki.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych gwarantowanych przez ukończenie Pielęgniarstwa w Kielcach zagwarantuje doskonałą szansę na dopasowanie specyfiki zawodu do indywidualnych preferencji i oczekiwań każdego z absolwentów.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Kielcach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJK oraz na uczelni niepublicznej.

 

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Kielcach

 

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w Kielcach

 

Pielęgniarstwo studia niestacjonarne - uczelnie w Kielcach
 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Kielcach
 
 

Uczelnie w Kielcach - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Collegium Medicum UJK) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Kielcach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Kielcach

Każdy z kierunków studiów charakteryzuje się własną specyfiką, dodatkowo poszczególne uczelnie dodają kilka własnych. Z tego względu warto pokusić się o sprawdzenie kilku niezbędnych kwestii, aby być przygotowanym na każdą ewentualność. Pielęgniarstwo wymaga od kandydatów gotowości do pełnienia swego rodzaju misji, polegającej na towarzyszeniu pacjentom w codziennych trudach choroby. Dlatego przyszli studenci powinni odpowiedzieć sobie na kilka poniższych pytań, aby utwierdzić się, że Pielęgniarstwo będzie najlepszym z możliwych wyborów.

 • Jesteś wszechstronnie uzdolniony, a twoim konikiem są nauki medyczne?
 • Biologia to jeden z twoich ulubionych przedmiotów?
 • Lubisz towarzystwo ludzi i nie boisz się chorób?

Trzykrotna odpowiedź twierdząca powinna dać doskonały pretekst do aplikowania na Pielęgniarstwo w Kielcach. Pamiętaj, że konkurencja będzie duża, dlatego rozpocznij przygotowania do egzaminu maturalnego już dzisiaj. Biologia, chemia, fizyka, matematyka oraz język obcy to przedmioty, które są najlepiej punktowane podczas rekrutacji na większość kieleckich uczelni.

Udział w olimpiadach i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych może dostarczyć ci dodatkowych, niezwykle cennych punktów. Jeśli ci się poszczęści i zdołasz zdobyć tytuł laureata, prawdopodobnie wszystkie kierunki studiów staną przed tobą otworem.

 

Proces rekrutacji

Nie ulega wątpliwości, że rekrutacja jest pewnym procesem, który trzeba rozpocząć. W jaki sposób? Oczywiście poprzez elektroniczną rejestracje kandydatów. Zgłoszenie swojej kandydatury, a tym samym chęci do rozpoczęcia Pielęgniarstwa, za pośrednictwem elektronicznego formularza zawartego na stronie jest niezwykle łatwe.

Na szczęśliwców, których nazwiska znajdą się na liście przyjętych na Pielęgniarstwo w Kielcach będzie czekał jeszcze jeden etap, a mianowicie dostarczenie pliku potrzebnych dokumentów. Fotografia do legitymacji, formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego oraz świadectwa maturalnego to dokumenty, czego będziesz potrzebował do zwieńczenia całej procedury.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Kielcach

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Kielcach

Pielęgniarstwo cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów na studia. Pomimo tego, że jest to kierunek niezwykle wymagający, któremu sprostają jedynie nieliczni, każdego roku wybierają go rzesze studentów. O jego renomie najlepiej świadczą opinie studentów.

Rafał, student trzeciego roku Pielęgniarstwa w Kielcach, mówi:

„Pielęgniarstwo to ciężka praca, ale również mnóstwo satysfakcji. Nauka jest trudna i nieraz spędzała mi sen z powiek, jednak zawsze wiedziałem, że zdobycie wykształcenia się opłaci i będę mógł liczyć na dobrą pracę. Z czystym sercem polecam mój wybór wszystkim zainteresowanym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Kielce studia i stopnia

Pielęgniarstwo Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Kielce studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Kielce studia niestacjonarne

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Pozostałe uczelnie w Kielcach na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia