Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • embriologia i genetyka
 • radiologia
 • socjologia
 • zdrowie publiczne
 • podstawy opieki położniczej
 • promocja zdrowia

 

Położnictwo to nauka oraz dział medycyny klinicznej, który zajmuje się przebiegiem ciąży, porodu i połogu. Współczesne położnictwo poszerzyło się o wszystkie zagadnienia związane z procesem rozrodu, a także o problemy planowania rodziny. Wiąże się ono ściśle z ginekologią, tak w rozwoju historycznym, jak i w zakresie organizacji służby zdrowia, prac badawczych oraz specjalizacji lekarzy. Czy to oznacza, że w tym zakresie można kształcić się wyłącznie na uczelniach medycznych? Oczywiście, że nie. Wybierając się na studia do stolicy województwa świętokrzyskiego, możemy podjąć naukę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam właśnie oferowane kandydatom jest Położnictwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Istotą jest nabycie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej. Studenci uczą się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, radiologia, socjologia, zdrowie publiczne, podstawy opieki położniczej, promocja zdrowia, badania fizykalne, badania naukowe w położnictwie, techniki położnicze i prowadzenie porodu, opieka ginekologiczna, opieka neonatologiczna, pielęgniarstwo pediatryczne, rehabilitacja w położnictwie i ginekologii, choroby wewnętrzne, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, biochemia i biofizyka, psychoterapia, opieka w ginekologii onkologicznej, planowanie rodziny, badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu EKG.

Jak wiemy, położnictwo było początkowo domeną kobiet i opierało się na życiowych doświadczeniach. W toku postępu dziedziny mężczyźni również zapisali się złotymi zgłoskami i dzisiaj niczym nadzwyczajnym nie jest męski odpowiednik tego zawodu. A mówiąc o zawodzie, warto wspomnieć, że absolwenci Położnictwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Studia w Kielcach to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Położnictwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Wiktoria, studentka Położnictwa mówi:

„Wybór Położnictwa na kierunek studiów to coś więcej niż decyzja o zgłębianiu przedmiotu. To pomysł na życie, efekt charakteru, wynik jakiejś wrażliwości. Nie wszyscy mogą iść na Położnictwo – i oczywiście bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że studiuję ten kierunek i będę bardzo dumna, gdy będę mogła wykonywać ten zawód. Ale zanim to się stanie, muszę się do tego jak najlepiej przygotować i wiele nauczyć. Właśnie dlatego studiuję na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, czyli najlepszej uczelni, jaka tylko może być.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • rozpatrywania choroby w aspekcie przyczyny, mechanizmów rozwoju, zmian strukturalnych powstałych w komórkach i narządach i zaburzeń czynnościowych wynikających ze zmian morfologicznych,
 • opisu charakterystycznych cech płodu w poszczególnych okresach rozwojowych ciąży,
 • przeprowadzania badania fizykalnego,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • położnictwa i opieki położniczej,
 • ginekologii i opieki ginekologicznej,
 • neonatologii i opieki neonatologicznej,
 • pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie, ranking ocen oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK

Komentarze (0)