Położnictwo - Kielce

Studia w Kielcach na kierunku

położnictwo

Odkryj kierunek położnictwo w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Położnictwo - studia Kielce 2023 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Położnictwo w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku położnictwo w Kielcach
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Kielcach rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | Położnictwo Kielce - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Kielcach położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Kielcach na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Położnictwo w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia
  • chemia
  • dowolny przedmiot
  • język polski

 

Żeby dostać się na uczelnie w Kielcach, która zdecydowała się na wprowadzenie Położnictwa do kanonu oferowanych kierunków studiów, należy nie tylko interesować się zgłębianiem tematyki kierunku, ale również osiągnąć wysoki wynik maturalny z wiodących przedmiotów. Są nimi wszystkie te, które można zaliczyć do dziedzin przyrodniczych, czyli biologia, chemia, fizyka oraz dodatkowo język obcy nowożytny.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji oraz niektóre ustalenia tego procesu mogą się różnić w zależności od wybranej polskiej uczelni. Możliwe jest ponadto, że procedury będą ulegać zmianom na przestrzeni czasu, dlatego staraj się zaglądać od czasu do czasu na stronę internetową wybranej uczelni celem rozwiania wszelkich wątpliwości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Położnictwo w Kielcach

Studia w Kielcach na kierunku Położnictwo możesz podjąć w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Chciałbyś dowiedzieć się, czym różnią się obie opcje i czy w jakiś sposób wpływają na możliwości zawodowe absolwentów? Odpowiedź jest prosta – niezależnie od ukończonego trybu edukacji, szanse każdego absolwenta będą identyczne na współczesnym rynku pracy. Każdy z trybów określa jedynie kwestie organizacyjne związane z pobieraniem nauki.

Statystyki pokazują, że najchętniej wybieranymi studiami są stacjonarne. Prawdopodobnie dlatego, że umożliwiają one pobieranie regularnego i systematycznego kształcenia, a przedmioty realizowane w siatce studiów są podzielone równo pomiędzy dniami roboczymi każdego tygodnia, co zapewnia uniknięcie jednorazowego natłoku obowiązków.

Studia niestacjonarne powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów, pragnących pogodzić obowiązki związane z nauką oraz pełnoetatową pracę. Tryb zaoczny ma charakter całodziennych zjazdów, odbywających się najczęściej w co drugi weekend każdego miesiąca.

Studia na kierunku Położnictwo są jednym z najstarszych propozycji edukacyjnych dla świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich i nie ma w tym nic dziwnego – narodziny towarzyszą ludziom od zarania dziejów. W zamierzchłych czasach zgony kobiet z powodu powikłań związanych z porodem i okresem połogu nie były niczym dziwnym i zdarzały się wyjątkowo często. Na szczęście wraz z rozwojem współczesnej medycyny, zakres usług medycznych i kompetencje służby zdrowia znacznie się polepszyły. Ze względu na duże zapotrzebowanie światowego rynku pracy na absolwentów studiów położniczych, wiele polskich uczelni postanowiło zaoferować studentom możliwość zgłębiania tego kierunku studiów.

 

1. Dla kogo te studia

Głównym zadaniem absolwentów Położnictwa w Kielcach jest pełnienie pieczy nad kobietami na każdym etapie ciąży i podczas samego porodu. Ponadto, położne i położni mają obowiązek uświadamiać rodziców o prawidłowym wykonywaniu zabiegów higienicznych przy noworodkach oraz instruować kobiety w kwestii karmienia dziecka. Pamiętając, że Położnictwo jest kierunkiem dość specyficznym, a codzienne obowiązki wiążą się z obcowaniem z ludźmi, kandydaci na te studia powinni wyróżniać się szeregiem kilku predyspozycji.

Jedną i najważniejszą z nich jest empatia – jak wiadomo, nie każdy posiada dostateczną jej ilość, a pracownicy służby zdrowia powinni rozumieć potrzeby i sytuacje pacjentów, borykających się z różnymi dolegliwościami. Jeżeli myślisz o podjęciu opisywanego kierunku studiów, przemyśl, czy jesteś wystarczająco odporny psychicznie na widoki krwi i samego porodu, przy którym będziesz uczestniczył każdego dnia. Po spełnieniu opisanych warunków i uzyskaniu odpowiednich wyników maturalnych, możesz zacząć myśleć o kandydowaniu na Położnictwo w Kielcach.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów

Szczegółowy program studiów może się różnić w zależności od uczelni, na jaką ostatecznie się zdecydujesz, jednak pewne podstawy niemal wszystkich przedmiotów na Położnictwie powinny pozostać takie same. Przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od przypomnienia sobie znanych już wiadomości biologicznych, chemicznych oraz fizycznych, bowiem właśnie te przedmioty stanowią swego rodzaju filar Położnictwa.

Jako że umiejętności praktyczne są podstawą do prawidłowego wywiązywania się z przyszłych obowiązków zawodowych, będąc studentem Położnictwa zdobędziesz ich wiele. Wykonywanie resuscytacji krążeniowo oddechowej, odbieranie porodów przebiegających fizjologicznie lub poprzez cesarskie cięcie, a także zapewnienie noworodkowi pierwszych zabiegów higienicznych – to tylko niektóre umiejętności z długiej listy.

Pamiętaj, że codzienna praca z ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy znajdują się w niezwykle stresujących sytuacjach życiowych, wymaga odpowiedniego podejścia psychologicznego. Położnictwo uposaży cię w podstawy wiedzy psychologicznej, dlatego oszczędzisz sobie ewentualnych zmartwień.

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Kielcach

Studia na kierunku Położnictwo w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Kielcach dzielą się na takie, które mają charakter jednolitego kształcenia zwieńczonego tytułem magistra oraz dwustopniowe, złożone z dwóch komplementarnych  etapów kształcenia. Położnictwo należy do tej drugiej, zdecydowanie bardziej licznej grupy. W praktyce oznacza to, że studenci pierwszego stopnia zmierzą się z trzyletnią edukacją, zakończoną uzyskaniem tytułu licencjata oraz uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, każdy przyszły absolwent poświęci dodatkowe dwa lata, które zaprocentują znacznym uatrakcyjnieniem przyszłych pracowników w oczach potencjalnych pracodawców. Dlatego warto przejść pomyślnie przez oba etapy kształcenia.

Położnictwo w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po studiach na kierunku Położnictwo w Kielcach

Absolwenci Położnictwa otrzymują niezbędne umiejętności i kompetencje do pełnienie wielu odpowiedzialnych ról zawodowych, wynikających ze specyfiki zgłębianego kierunku. Profilaktyka i profesjonalna opieka ginekologiczno-położnicza to tylko część zadań, które musi każdego dnia podejmować każda położna oraz położny, niezależnie od wybranego miejsca pracy.

Szpital wydaje się najbardziej oczywistą placówką, która z chęcią przyjmie do pracy każdego absolwenta studiów położniczych w Kielcach. Mimo że wybór ten jest dokonywany najczęściej, nie stanowi jedynej opcji, możliwej do podjęcia przez położne i położnych.

Studenci, którzy ukończyli Położnictwo w Kielcach, podejmują zatrudnienie w prywatnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach badawczych, co jest doskonałą opcją dla aspirujących do podjęcia dobrze prosperującej i pragmatycznej kariery naukowej.

Mówiąc w skrócie – położne i położni zajmują się profesjonalną opieką nad kobietami w każdym stadium ciąży przebiegającej prawidłowo oraz w przypadku wystąpienia różnorakich patologii, odbieraniem porodów naturalnych i przez cesarskie cięcie, a także zapewnianiem pierwszej, podstawowej opieki noworodkowi tuż po narodzinach oraz instruowania świeżo upieczonych rodziców w kwestii karmienia, przewijania i mycia ich dziecka.

Wachlarz możliwości, generowany przez ukończenie Położnictwa w Kielcach, jest niezwykle szeroki, co zagwarantuje każdemu absolwentowi ukształtowanie ścieżki przyszłej kariery w sposób najbardziej komfortowy i zgodny z osobistymi przekonaniami i zainteresowaniami, co jest niezwykle ważne w perspektywie uniknięcia wypalenia zawodowego.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Kielcach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Kielcach

 

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Kielcach

 
Położnictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Kielcach

 

Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Kielcach

 

Uczelnie w Kielcach - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Collegium Medicum UJK) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Kielcach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Kielcach

Studia w Kielcach na kierunku Położnictwo narzucają na kandydatów szereg wymagań, którym trzeba sprostać, aby mieć większe szanse na dostanie się na te studia. Jednak wysokie wyniki maturalne to nie wszystko – specyfika Położnictwa powoduje, że do jej zgłębiania wymaga się posiadania kilku kluczowych cech.

  • Jesteś zainteresowany naukami medycznymi?
  • Marzysz o codziennym odbieraniu porodów?
  • Posiadasz duże zasoby empatii, którymi chciałbyś obdarować ludzi wokół?

Twierdząca odpowiedź udzielona trzy razy to doskonały pretekst do rozpoczęcia opisywanego kierunku studiów. Jako że jest on jednym z najbardziej obleganych, a każdego roku na jedno miejsce przypada przynajmniej kilku chętnych, jako przyszły aplikant zadbaj o swoje wykształcenie, które pozwoli ci uzyskać wysokie wyniki maturalne.

W procesie rekrutacji warto uwzględnić udział w tematycznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub najlepiej ogólnopolskim. Zdobycie tytułu laureata oraz finalisty umożliwi każdemu rozpoczęcie dowolnie wybranego kierunku studiów w całej Polsce.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia Położnictwa jest elektroniczna rejestracja kandydatów. Absolwenci szkół średnich z pewnością znają tę formułę zgłoszeniową, gdyż prawdopodobnie mieli z nią do czynienia wcześniej. Uzupełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej uczelni będzie równoznaczne ze zgłoszeniem swojej kandydatury na studia.

Podczas podawania swoich danych osobowych oraz wyników maturalnych w trakcie rejestrowania warto wykazać się rozwagą – umieszczenie treści niezgodnej z prawdą nawet przez przypadek będzie niewątpliwie skutkowało odrzuceniem kandydatury aplikanta.

Tuż po zakończonej rejestracji poznasz jej wyniki. Jeśli znajdziesz się na liście przyjętych na Położnictwo, staniesz przed obowiązkiem dostarczenia plików wymaganych dokumentów. Wśród nich będą: fotografia do legitymacji studenckiej, kserokopia świadectwa dojrzałości oraz dokument tożsamości.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Kielcach

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Kielcach

Studia medyczne w Kielcach są głównym wyborem wielu przyszłych maturzystów. Jednak ogromna ilość kierunków zaliczających się do tego kanonu może wprawić w niezdecydowanie. Dlatego zanim aplikujesz na Położnictwo, poznaj opinie studentów tego kierunku.

Michalina, studentka drugiego roku Położnictwa w Kielcach, mówi:

„Położnictwo to nie tylko odbieranie porodów i mycie noworodków. To także psychiczne wsparcie dla świeżo upieczonych rodziców oraz udzielanie instrukcji w kwestii zabiegów pielęgnacyjnych dziecka. Nie zmieniłabym mojego kierunku na żaden inny, chociaż czasem bywa ciężko. A dlaczego Kielce? Bo to moje rodzinne miasto i kocham je.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Kielce studia i stopnia

Położnictwo Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Kielce studia stacjonarne

Położnictwo Kielce studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia