Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biofizyka
 • biochemia
 • fizjologia
 • patofizjologia
 • pierwsza pomoc
 • farmakologia
 • toksykologia

 

Termin „ratownictwo medyczne” nie jest specjalnie stary, gdyż wszedł do powszechnego użycia w 2001 roku. Naturalnie, istniały wcześniej zespoły wyjazdowe niosące pomoc, a pierwsze z nich powstały w Krakowie, w 1981 roku. Zapewne każdy wie, że studia w obszarze ratownictwa medycznego uczą jak należy udzielić pierwszej pomocy i uratować czyjeś życie. Studenci pozyskują wiedzę na temat medycyny, tego jak działa ludzki organizm, poznają zasady i znaczenie poszczególnych procesów. Od ratownika medycznego wymaga się wysokich kwalifikacji, umiejętności szybkiego reagowania i pracy pod presją czasu. Jak zostać wykwalifikowanym ratownikiem medycznym? Udać się na studia. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom kierunek o nazwie Ratownictwo medyczne, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej, jak również nabycie umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci uczą się samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych, podawania tlenu i innych czynności. Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia wymagające, które dzielą się na moduły. W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: biofizyka, biochemia, fizjologia, patofizjologia, pierwsza pomoc, farmakologia, toksykologia, medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne, medyczne czynności ratunkowe, psychiatria, intensywna terapia, neurologia, kwalifikowana pierwsza pomoc. W harmonogramie znajdziemy także przedmioty do wyboru: podstawy żywienia człowieka, zdrowie publiczne, medycyna sądowa, higiena i epidemiologia, traumatologia narządów ruchu, zarządzanie strategiczne w opiece zdrowotnej, międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego.

Absolwenci Ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowani są do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych. Przyszły ratownik musi liczyć się z tym, że będzie musiał wykonywać obowiązki pod presją czasu, a jego praca wymaga olbrzymiej cierpliwości, silnej psychiki, jak i umiejętności komunikacji.

Studia w Kielcach to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Dominik, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Ratownictwo medyczne to coś więcej niż praca. To misja. Misja u podstaw której leży ogromna odpowiedzialność. Ale to niezwykle szlachetny zawód i mam nadzieję, że będę w nim jak najlepszy. Studiuję na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach właśnie po to, aby być jak najlepszym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologicznych determinantów zdrowia i choroby,
 • biofizyki,
 • metod rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
 • ogólnej budowy ciała człowieka,
 • prawidłowych czynności organizmu,
 • pierwszej pomocy,
 • toksykologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • traumatologii narządów ruchu.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
 • jednostkach straży pożarnej,
 • zakładach pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK

Komentarze (0)