Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

31.01.2022

Rolnictwo ekologiczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku rolnictwo ekologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku rolnictwo ekologiczne w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rolnictwo ekologiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rośliny genetycznie modyfikowane
 • geografia roślin uprawnych świata
 • ekofizjologia
 • system kontroli i certyfikacji w rolnictwie
 • fizjologia roślin

 

Rolnictwo to jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego. Nie trzeba drążyć tej definicji, aby dokładnie wiedzieć jak istotna to dyscyplina, a jeśli dodamy do niej jeszcze ekologiczny element zapewne stanie się jeszcze ważniejsza. Dlaczego? To efekt naszych czasów, w których ekologia zajmuje bardzo znaczącą pozycję. Czym się różni się tradycyjne rolnictwo od rolnictwa ekologicznego? Jakimi zasadami się kieruje? Tego wszystkiego dowiedzą się osoby, które na swój kierunek kształcenia wyższego wybiorą Rolnictwo ekologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest poznanie współczesnych tendencji w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych oraz technik upraw ekologicznych i produktów rolnych. Studia obejmują kształcenie w zakresie technologii produkcji roślinnej przy zastosowaniu metod wyłącznie ekologicznych, a jej podstawy bazują na aktywizacji przyrodniczych mechanizmów produkcyjnych poprzez stosowanie środków naturalnych nieprzetworzonych technologicznie, zapewniających trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Rolnictwo ekologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: rośliny genetycznie modyfikowane, geografia roślin uprawnych świata, ekofizjologia, system kontroli i certyfikacji w rolnictwie, fizjologia roślin, właściwości dietetyczne roślin, genetyka, ochrona środowiska, gleboznawstwo, gospodarka wodna, monitoring środowiskowy, agroturystyka, produkcja zwierzęca, ogólna uprawa roli i roślin, fizjologia zwierząt, techniki zielarskie, towaroznawstwo płodów rolnych, botanika.

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej pro- środowiskową metodą produkcji rolnej, które staje się popularne nie tylko w naszym kraju, ale staje się także trendem światowym. Wzrasta także pewna świadomość, co widać przez wzrost popytu na produkty ekologiczne. Co się z tym wiąże, zmienia się także przestrzeń zawodowa dla osób kształcących się w tym zakresie. Absolwenci Rolnictwa ekologicznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach będą mogli znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach agroturystycznych, jednostkach naukowo- badawczych, administracji w zakresie rolnictwa, czy też nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

Jak już wspomnieliśmy, rolnictwo to bardzo ważny element rodzimej gospodarki, zatem rolnictwo ekologiczne jako kierunek kształcenia możemy traktować jako elitarny. Chcąc studiować w Kielcach nie ma obawy, że nie znajdziemy kierunku, który zajmuje się tą dyscypliną. Ale którą szkołę wyższą wybrać?

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Łukasz, student Rolnictwa ekologicznego mówi:

„Ekologia to moda, a na dodatek jedna z niewielu mód, z którą warto się zgadzać i propagować. A w rolnictwie jest szczególnie ważna. Zależało mi na tym, aby poznać nowoczesne rolnictwo, takie na miarę współczesnych czasów i wymogów. Dlatego wybrałem naukę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, czyli uczelni nowoczesnej.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - ważne informacje

Rolnictwo ekologiczne studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rolnictwo ekologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Rolnictwo ekologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień prawnych dotyczących zasad prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
 • ekonomicznych, prawnych i społecznych podstaw organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich,
 • planowania produkcji ekologicznej w gospodarstwie oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji,
 • nowoczesnych technik i rozwiązań agrotechnicznych używanych w ekologicznej produkcji rolniczej,
 • zastosowania w praktyce zasad odtwarzania i odpowiedniego kształtowania ekosystemów w ochronie środowiska,
 • prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
 • marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych,
 • uprawy i przechowywania ziół,
 • zastosowania produktów zielarskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rolnictwo ekologiczne:

Absolwent kierunku Rolnictwo ekologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • administracji w zakresie rolnictwa,
 • nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)