Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku miedzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse
 • funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • makroekonomia
 • marketing międzynarodowy
 • matematyka
 • międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • gospodarka i społeczeństwo Unii Europejskiej

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to niezwykle rozległa materia, która wśród niektórych może wywoływać zagubienie, pytania i wątpliwości, gdyż wszystko fundamentowane jest umowami, traktatami, czy rokowaniami. Wraz z rozwojem handlu, procesami integracyjnymi, otwieraniem granic i kierunków biznesowych, oczywiste wydaje się prowadzenie kształcenia w tej tematyce. Na tych, których interesują powiązania między krajami i przedsiębiorstwami, jak również polityka ekonomiczna, czy dyplomacja gospodarcza, czeka kierunek kształcenia o nazwie Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Znajdziemy go na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat stosunków gospodarczych w skali międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych warunkujących uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Nauka zakłada przygotowanie do opracowywania programów działania przedsiębiorstwa oraz wdrażania i kontroli ich realizacji w sytuacji postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze? Na przykład: finanse, funkcjonowanie Unii Europejskiej, makroekonomia, marketing międzynarodowy, matematyka, międzynarodowe transakcje gospodarcze, gospodarka i społeczeństwo Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym, strategie inwestycji międzynarodowych, strategie finansowania międzynarodowego, język angielski w biznesie, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie.

Jak już wspomnieliśmy Międzynarodowe stosunki gospodarcze to szeroka dziedzina, zatem można domniemywać, iż znajdą w niej pracę osoby o różnych umiejętnościach i kwalifikacjach. To prawda. Absolwenci omawianego przez nas kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie w zarządach spółek prowadzących działalność eksportowo- importową, izbach handlowych i gospodarczych, organizacjach administracji krajowej i międzynarodowej, centrach logistycznych, korporacjach międzynarodowych, ambasadach, konsulatach.

Studia w Poznaniu to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Sebastian, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to bardzo prestiżowa uczelnia, dzięki której można zdobyć wysokiej jakości wykształcenie, a także poczynić duży krok w stronę kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • współczesnych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych,
 • zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie,
 • strategii inwestycji międzynarodowych,
 • międzynarodowego prawa publicznego,
 • logistyki w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • analizy ekonomicznej w biznesie międzynarodowym,
 • prawa cywilnego i handlowego w wymianie międzynarodowej,
 • integracji europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • spółkach prowadzących działalność eksportowo- importową,
 • izbach handlowych i gospodarczych,
 • organizacjach administracji krajowej i międzynarodowej,
 • centrach logistycznych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • ambasadach,
 • konsulatach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)