Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Uiwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • marketing przemysłowy
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • mikroekonomia
 • zarządzanie technologią
 • finanse przedsiębiorstwa
 • maszynoznawstwo
 • grafika inżynierska

 

Współczesność, którą określają takie pojęcia jak globalizacja, rewolucja informatyczna i gospodarka technologiczna potrzebuje specjalistów, którzy potrafią współtworzyć nowoczesne i efektywne technologie, a także prawidłowo i skutecznie nimi zarządzać. Przede wszystkim, rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują takich specjalistów, którzy wezmą odpowiedzialność za technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu. Studia w Poznaniu dają możliwość wykształcenia się w takiej roli, ale jaki kierunek kształcenia należy obrać, aby stać się specjalistą o wspomnianych kwalifikacjach? Na kandydatów czeka Zarządzanie i inżynieria produkcji, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie głębokiej wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Studenci rozwijają umiejętności menedżerskie, jak również zdolności rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania środowiskiem, logistyki, czy zarządzania inwestycjami rzeczowymi. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to przygotowanie do wykonywania zadań inżynierskich i menadżerskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki.

Studenci pozyskują wiedzę z zakresu, między innymi: organizacji i zarządzania procesami produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, marketingu kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji, zarządzania produktem i praktycznego weryfikowania pomysłów na produkt, analizy sensorycznej w badaniach konsumenckich, inżynierii bioprocesowej. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: marketing przemysłowy, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, mikroekonomia, zarządzanie technologią, finanse przedsiębiorstwa, maszynoznawstwo, grafika inżynierska, badanie rynkowe produktu i marki, zarządzanie strategiczne, ekonomia menedżerska, zarządzanie projektem, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie dystrybucją i cenami, innowacje w przedsiębiorstwie, zarządzanie środowiskowe.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek kształcenia, który powinien wciąż się rozwijać i zmieniać wraz ze standardami gospodarki. Naturalnie, efektem wszelakich zmian będzie także forma i zakres kształcenia specjalistów. Mówiąc o specjalistach, należy zapytać o ich przyszłość. Absolwenci omawianego przez nas kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych, instytucjach państwowych i administracyjnych, jednostkach badawczo- rozwojowych, instytucjach doradczych, laboratoriach kontrolno- pomiarowych.

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą razem bardzo długą listę. Na niej zapisane jest także Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Monika, studentka Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Potraktowałam studia jako najważniejszy krok do dorosłego życia. Wybrałam nie tylko uczelnię i kierunek studiów, ale także miasto do nauki, pracy i życia. Podeszłam do tematu bardzo szeroko. Postawiłam na Poznań, bo to piękne, klimatyczne i perspektywiczne miasto. Postawiłam na Uniwersytet Ekonomiczny, bo to świetna, prestiżowa uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • organizowania i zarządzania personelem,
 • realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • technologii i inżynierii produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
 • zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • zarządzania produkcją i dystrybucją,
 • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem między innymi metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów,
 • bezpieczeństwa informacji,
 • badania rynku kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • jednostkach usługowych,
 • instytucjach państwowych i administracyjnych,
 • jednostkach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach doradczych,
 • laboratoriach kontrolno- pomiarowych,
 • działach kontroli jakości.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)