Elektrotechnika

Elektrotechnika

27.03.2024

Elektrotechnika – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku elektrotechnika w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Elektrotechnika główne przedmioty:

 • metrologia
 • inżynieria materiałowa
 • napęd elektryczny
 • elektrotechnika teoretyczna
 • matematyka
 • geometria i grafika inżynierska
 • teoria obwodów
 • technika wysokich napięć
 • podstawy techniki mikroprocesorowej
 • instalacje elektryczne

 

Wedle definicji, Elektrotechnika to dział nauki i techniki zajmujący się podstawami teoretycznymi i zastosowaniami zjawisk fizycznych związanych z elektrycznością. Całokształt zagadnień, które obejmuje elektrotechnika, dzieli się najogólniej na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej oraz związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii. Na tych, którzy jeszcze mocniej chcą zgłębić tę dziedzinę czeka kierunek Elektrotechnika na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie wielu umiejętności: rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, zautomatyzowanych układów napędowych i energoelektronicznych, układów sterowania w przemyśle z uwzględnieniem sterowania komputerowego i mikroprocesorowego, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii, projektowania instalacji elektrycznych z zastosowaniem wspomagania komputerowego, prowadzenia racjonalnej gospodarki energią elektryczną, prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzkimi.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: metrologia, matematyka, geometria i grafika inżynierska, teoria obwodów, technika wysokich napięć, podstawy techniki mikroprocesorowej, instalacje elektryczne, programowalne sterowniki przemysłowe, podstawy automatyki i regulacji automatycznej, maszyny elektryczne, bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej, odnawialne źródła energii, stacje i sieci elektroenergetyczne, elektroenergetyka zakładu przemysłowego. Realizowany program ma za zadanie, przede wszystkim, przedstawienie wiedzy z zakresu projektowania, wytwarzania, użytkowania i diagnostyki nowoczesnych urządzeń i układów elektroenergetycznych i energoelektronicznych, jak również nauczyć rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej i wykorzystywania nowoczesnych systemów teleinformatycznych w elektroenergetyce.

Elektrotechnika jest kierunkiem, który otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej. Po ukończeniu nauki, na absolwentów zatrudnienie będzie czekało w służbach energetycznych, biurach projektowych i konstrukcyjnych, zakładach przemysłowych wytwarzających wyroby elektryczne, działach kontroli jakości i zabezpieczeń, instytucjach badawczych i naukowo- badawczych.

Postęp technologiczny sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność wśród kandydatów na studia. W Bydgoszczy również cieszy się zainteresowaniem, dlatego warto dowiedzieć się jak wygląda nauka w uczelni, która oferuje tę dyscyplinę.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Jarek, student Elektrotechniki mówi:

„Studia na Politechnice Bydgoskiej dają satysfakcję i poczucie, że zdobywa się wiedzę praktyczną. „

 

Gdzie studiować elektrotechnikę na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku elektrotechnika prowadzone są przez Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. 52 340-80-45

https://wtie.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ELEKTROTECHNIKA - ważne informacje

Elektrotechnika studia Bydgoszcz

​Elektrotechnika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Politechnice Bydgoskiej

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • programowania klasycznego i obiektowego,
 • programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym,
 • czytania dokumentacji technicznej,
 • wykonywania obliczeń symulacyjnych i projektowych urządzeń i układów elektrycznych,
 • tworzenia modeli obwodowych,
 • zasad działania układów elektronicznych i energoelektronicznych,
 • projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych,
 • projektowania oraz stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji,
 • projektowania i eksploatacji wysokonapięciowych układów przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbach energetycznych,
 • biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • zakładach przemysłowych wytwarzających wyroby elektryczne,
 • działach kontroli jakości i zabezpieczeń,
 • instytucjach badawczych i naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)