Elektrotechnika - Bydgoszcz

Elektrotechnika - Bydgoszcz

Elektrotechnika - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

elektrotechnika

Odkryj kierunek elektrotechnika w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Elektrotechnika studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Elektrotechnika w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Elektrotechnika - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek elektrotechnika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek elektrotechnika w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku elektrotechnika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak elektrotechnika muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ranking punktowy uwzględnia przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów (z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego), a także egzaminy dodatkowe z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki. Pamiętaj o tym, że poziom rozszerzony egzaminów jest wyżej punktowany.

Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się z reguły na podstawie oceny z dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź po weryfikacji ocen końcowych i średniej uzyskanej na poprzednim kierunku studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Elektrotechnika w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROTECHNIKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

ELEKTROTECHNIKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROTECHNIKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

ELEKTROTECHNIKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektrotechnika w Bydgoszczy

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA?

Elektrotechnika lub też inżynieria elektryczna w sposób praktyczny wykorzystuje zjawiska elektryczne i magnetyczne i stara się rozwiązywać problemy inżynierskie związane stricte z wykorzystaniem instalacji i napędów elektrycznych. Wszechstronny kierunek umożliwia odnalezienie się w inżynierii materiałowej, energetyce, automatyce i robotyce, a tym samym pozwala zajmować się komputerowymi systemami pomiarowymi, maszynami elektrycznymi, czy też odnawialnymi źródłami energii.

XXI wiek stawia na postępowość, dlatego studia inżynierskie w Bydgoszczy to doskonały wybór, który zapewni Ci rozwój i pracę. Elektrotechnika potrzebuje w gronie specjalistów świeżego spojrzenia, analitycznych umysłów, podejścia ekologicznego do sprawy. Jeśli chcesz dążyć do nowoczesnych rozwiązań, a jednocześnie zamierzasz dbać o środowisko, wybierz elektrotechnikę i zmieniaj świat.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektrotechnika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku elektrotechnika w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Umiejętności inżynierskie w świecie postępującego zautomatyzowania układów napędowych i energoelektronicznych są niezwykle przydatne. Specjalnie opracowany kierunek elektrotechnika w Bydgoszczy pozwoli Ci między innymi projektować instalacje elektryczne przy zastosowaniu wspomagania komputerowego oraz prowadzić przemyślaną gospodarkę energią elektryczną. Bydgoskie uczelnie, które mają w swojej ofercie innowacyjne studia inżynierskie, znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia opracowany jest na bazie nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki, informatyki i fizyki. W siatce zajęć studenci znajdą takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy programowania
 • podstawy mechaniki i konstruowania
 • geometria i grafika inżynierska
 • instalacje elektryczne
 • metody analizy pracy systemów elektroenergetycznych
 • systemy sterowania cyfrowego

 

Zajęcia realizowane są w praktyczny sposób przy rozsądniej dawce teoretycznych treści.

Ile trwają studia na kierunku elektrotechnika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Elektrotechnika w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA?

Studia w Bydgoszczy na kierunku elektrotechnika oferują bardzo wiele możliwości pracy. Absolwenci zajmują się rozwiązywaniem problemów inżynierskich w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, zautomatyzowanych układów napędowych i energoelektronicznych. Mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii w prowadzeniu gospodarki energią elektryczną, a także projektują instalacje elektryczne przy wykorzystaniu komputerów i ogólnie pojmowanych technologii.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w:

 • działach głównego energetyka
 • służbach energetycznych
 • biurach projektowych i konstrukcyjnych
 • zakładach przemysłowych, które wytwarzają wyroby elektryczne 
 • działach kontroli jakości i zabezpieczeń
 • instytucjach badawczych

Gdzie studiować na kierunku elektrotechnika w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Uczelnie na których można studiować kierunek elektrotechnika w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek elektrotechnika w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ELEKTROTECHNIKA - ważne informacje

elektrotechnika studia

studia inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)