Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Inżynieria odnawialnych źródeł energii – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • mechanika techniczna
 • inżynieria materiałowa w odnawialnych źródłach energii
 • podstawy budowy maszyn i instalacji OZE
 • podstawy eksploatacji systemów odnawialnych źródeł energii
 • matematyka
 • CAD i grafika inżynierska

 

Odnawialne źródła energii coraz poważniej dochodzą do głosu i z każdym rokiem cieszą się większą popularnością, zwłaszcza że wszelakie proekologiczne działania wspomagane są dotacjami i różnymi źródłami finansowania. Ogólnie rzecz ujmując, Odnawialne źródła energii to takie, które w dłuższym czasie nie powodują deficytu zasobów naturalnych. Słońce, woda, wiatr – wszystko mamy, należy tylko umiejętnie wykorzystywać. Wraz z postępem w tym obszarze powstają kierunki studiów, mające na celu wykształcenie specjalistów, którzy po ukończeniu nauki zajmą się pracą w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych. Takim kierunkiem jest Inżynieria odnawialnych źródeł energii, na Politechnice Bydgoskiej, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się liczne zagadnienia. Studenci poznają zasady opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów, problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych, jak również technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy. Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Bydgoskiej to kierunek prowadzony w trybie stacjonarnym.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty jak: fizyka, mechanika techniczna, inżynieria materiałowa w odnawialnych źródłach energii, podstawy budowy maszyn i instalacji OZE, podstawy eksploatacji systemów odnawialnych źródeł energii, matematyka, CAD i grafika inżynierska, audyt energetyczny obiektów, energetyka wiatrowa, inżynieria jakości w odnawialnych źródłach energii, termodynamika techniczna, inżynieria wytwarzania, mechanika płynów, innowacje i rozwój odnawialnych źródeł energii, przetwórstwo biomasy i wytwarzanie brykietu, instalacje solarne i fotowoltaiczne.

Odnawialne źródła energii to zagadnienie, które wciąż się rozwija i potrzebuje specjalistów. Absolwenci Inżynierii odnawialnych źródeł energii na Politechnice Bydgoskiej mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa, administracji rządowej i samorządowej, handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czy usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Co istotne, liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa, a miejsc pracy przybywa. Co za tym idzie, osoby które ukończyły omawiany przez nas kierunek mogą znaleźć zatrudnienie także poza granicami kraju, wystarczy tylko przyłożyć się do nauki języka obcego.

Studia w Bydgoszczy to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, które bardzo długo można wymieniać i opisywać. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Inżynierię odnawialnych źródeł energii, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Igor, student Inżynierii odnawialnych źródeł energii mówi:

„Chciałem wykształcić się w dziedzinie nowoczesnej, która niedługo dojdzie do głosu i stanie się bardzo ważnym elementem życia i gospodarki. Taką dziedzinę znalazłem właśnie tutaj, na Politechnice Bydgoskiej, najlepszej uczelni na świecie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię odnawialnych źródeł energii:

Absolwent kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomii i finansowania instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • monitorowania technologii i źródeł energii,
 • technologii pozyskiwania i zagospodarowania biomasy,
 • słonecznych instalacji energetycznych,
 • energetyki wiatrowej,
 • inżynierii instalacji solarnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii:

Absolwent kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych,
 • handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PB

Komentarze (0)