Transport

Transport

27.03.2024

Transport – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku transport na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku transport w PB
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Transport główne przedmioty:

 • badania operacyjne
 • materiałoznawstwo
 • materiały eksploatacyjne
 • środki transportu
 • prawo transportowe
 • budowa pojazdów
 • mechanika techniczna i płynów
 • techniki wytwarzania i podstawy technologii maszyn
 • automatyka
 • badania transportowe
 • ekonomika transportu
 • infrastruktura drogowa

 

Transport nie od wczoraj należy do grona popularnych kierunków kształcenia, gdyż osoby, które go wybierają widzą w nim perspektywy i możliwość pozyskania wielu umiejętności, które zawsze będą cenione na rynku pracy. Świat oraz wszelakiej maści postęp jaki w nim zachodzi zawsze będzie potrzebował specjalistów w tej dziedzinie i można założyć, że popyt na tych specjalistów prędko nie spadnie. Brzmi zachęcająco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Transport, na Politechnice Bydgoskiej, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Studenci przygotowują się do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, jak również organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, czy też pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Transport na Politechnice Bydgoskiej to kierunek, który pozwala na samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo- badawczych, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabycie kwalifikacji do kierowania zespołami.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: badania operacyjne, budowa pojazdów, mechanika techniczna i płynów, techniki wytwarzania i podstawy technologii maszyn, automatyka, badania transportowe, ekonomika transportu, infrastruktura drogowa, ochrona środowiska w transporcie, silniki środków transportu, systemy transportowe, technologia napraw środków transportu, procesy logistyczne w transporcie, organizacja transportu zbiorowego, transport wewnętrzny, usługi spedycyjne w transporcie.

Można zakładać, że skoro Transport jest dość szeroką dziedziną, to równie szeroko wygląda przestrzeń zawodowa dla absolwentów tego kierunku. Nie można się z tym nie zgodzić. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych zarówno w kraju jak i zagranicą. Co ważne, pozyskane na studiach umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności w tym zakresie.

Studia w Bydgoszczy to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Transport, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Paweł, student Transportu mówi:

„Studiując na Politechnice Bydgoskiej wiem, że stawiam pierwszy, poważny krok w kierunku drogi zawodowej. Zdobywam wiedzę i umiejętności, dzięki którym będę czuł się pewnie na wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.”

 

Gdzie studiować kierunek transport na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku transport prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 340-82-40

https://wim.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Bydgoszcz

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • podstawowych procesów ekonomicznych,
 • projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • usług spedycyjnych w transporcie,
 • procesów logistycznych w transporcie,
 • inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • analizy infrastruktury transportowej,
 • projektowania i stosowania środków transportu.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)