Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika

02.02.2022

Zootechnika – Politechnika Bydgoska 2022

Studia na kierunku zootechnika na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku zootechnika w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zootechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikrobiologia
 • chów i hodowla bydła
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • rozród zwierząt
 • chemia rolna z elementami gleboznawstwa
 • biochemia zwierząt
 • zoologia
 • ekonomika produkcji zwierzęcej

 

Pomimo tego, że dyscyplina zwana Zootechniką posiada krótką definicję, to jeszcze nie wszyscy dokładnie wiedzą czym ona się zajmuje. Ogólnie rzecz ujmując, jest to nauka o chowie i hodowli zwierząt, czyli dotyczy metod ich utrzymania, pielęgnacji, żywienia i użytkowania, a także selekcji, kojarzenia w obrębie rasy, krzyżowania i bastardyzacji. Zootechnika jest elementem nauk rolniczych, zatem stanowi bardzo istotny aspekt bardzo ważnej gałęzi gospodarki. Co się z tym wiąże, jest dziedziną perspektywiczną, na którą należy zwracać coraz baczniejszą uwagę. Na zainteresowanych tą tematyką czeka kierunek kształcenia o takiej nazwie. A gdzie? Na Politechnice Bydgoskiej. Właśnie tam prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, technologii ich utrzymania, żywienia i pielęgnacji, produkcji surowców żywnościowych, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwa i prowadzenia gospodarstwa. Największy nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z biotechniką rozrodu i diagnostyką genetyczną, planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, proekologicznymi metodami chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, jak również obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwem. Zootechnika na Politechnice Bydgoskiej jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: mikrobiologia, chów i hodowla bydła, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, rozród zwierząt, chemia rolna z elementami gleboznawstwa, biochemia zwierząt, zoologia, ekonomika produkcji zwierzęcej, chów i hodowla trzody chlewnej, chów i hodowla koni, technologie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, technologie produkcji drobiu, biotechnologia, dietetyczne aspekty zdrowia zwierząt, kształtowanie efektywności produkcji zwierzęcej, ochrona zdrowia zwierząt.

Zwierzęta są niezwykle interesującym obszarem badań, zwłaszcza gdy mają wpływ na życie człowieka. Przekonać się o tym jak jest on duży można przez zagłębienie się w rynek pracy, który stoi przed absolwentami omawianego przez nas kierunku. Osoby, które ukończyły Zootechnikę na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, gospodarstwach rolnych i hodowlanych, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Zootechnika staje się coraz popularniejszym kierunkiem i bez trudu odnajdziemy go w ofertach dydaktycznych rodzimych szkół wyższych.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Dawid, student Zootechniki mówi:

„Bardzo długo zastanawiałem się nad wyborem uczelni. Porównywałem programy, specjalności… miałem twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie, zdecydowałem się na Politechnike Bydgoską i teraz, będąc na trzecim roku, wiem, że nie mogłem wybrać lepiej. To świetna uczelnia, którą wszystkim polecam.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ZOOTECHNIKA - ważne informacje

Zootechnika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Zootechnika na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zoologii i ekologii,
 • biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej,
 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • planowania i organizacji pracy hodowlanej,
 • określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego,
 • proekologicznych metod chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących,
 • konstruowania programów rolno- środowiskowych,
 • metod utrwalania żywności przetworzonej oraz surowców pochodzenia zwierzęcego,
 • technologii przetwarzania żywności, pakowania, konfekcjonowania i znakowania produktów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zootechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, zoofizjoterapia, inspekcja weterynaryjna, biotechnologia; pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)