Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe można tłumaczyć jako część stosunków społecznych, która dotyczy wzajemnych relacji między państwami oraz innymi organizacjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Ich uczestnikami są przede wszystkim państwa, ale mogą też być inne podmioty prawa międzynarodowego oraz uczestnicy życia międzynarodowego, nie mający takiej osobowości, którzy odgrywają samodzielną rolę w takich stosunkach, wchodząc bezpośrednio w relacje na płaszczyźnie międzynarodowej. Na tych, którzy pragną zrozumieć zawiłości funkcjonujące w świecie czeka kierunek o nazwie Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to możliwość zrozumienia aktualnych i najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, dzięki którym znacznie łatwiejsze będzie pojęcie funkcjonowania tego, co określamy mianem stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to kierunek unikatowy, gdyż w proces kształcenia włączeni są także praktycy z obszarów dyplomacji i polityki, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: socjologia, polska polityka zagraniczna, teoria stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, cywilizacje świata, różne typy kapitalizmu, nauka o państwie i polityce, transformacja gospodarcza i społeczna Europy Środkowej i Wschodniej, międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu, studia wschodnie, najnowsza historia powszechna, studia strategiczne, współczesne problemy bezpieczeństwa, marketing w środowisku międzynarodowym, procesy integracyjne we współczesnym świecie, tradycje relacji transatlantyckich, sojusze międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne.

Stosunki międzynarodowe to niełatwy temat i potrzeba niemałej wiedzy, aby pojąć go chociaż w pewnym zakresie. Ale na pewno to zagadnienie ciekawe, na dodatek mające wpływ na naszą egzystencję, choć może nie w bezpośrednim charakterze. A dokąd może zaprowadzić pozyskana na studiach wiedza? Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i firmach zajmujących się bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym, organizacjach pozarządowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach finansowych.

Studia w Warszawie to temat długi i szeroki jak Wisła. Wybór kierunku kształcenia jeszcze nie jest pełnym sukcesem, gdyż pozostaje nam jeszcze zdecydowanie się na uczelnię, a tych w stolicy jest całkiem sporo.

 

Jakie ma Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie opinie?

Jacek, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Wybrałem naukę w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ponieważ tutaj uczą doświadczeni praktycy, znane i cenione postacie. Nauka w takim środowisku, wśród takich osób to prawdziwa przyjemność i nawet ciekawa przygoda.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia natury prawa,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • istoty procesów demograficznych,
 • oceny i analizy ewolucji państwa,
 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków kulturalnych,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • procesów integracyjnych we współczesnym świecie,
 • migracji w stosunkach międzynarodowych,
 • terroryzmu i cyberterroryzmu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach i firmach zajmujących się bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym,
 • organizacjach pozarządowych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • instytucjach finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie nie obowiązują konkretne przedmioty kwalifikacyjne.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

Grupa Uczelni Vistula kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)