Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • genetyka
 • patologia
 • zdrowie publiczne
 • socjologia
 • pedagogika
 • promocja zdrowia

 

Można powiedzieć, że Pielęgniarstwo to dziedzina stara jak świat, chociaż pierwsza oficjalna szkoła pielęgniarstwa powstała dopiero w 1860 roku, w Londynie. Dzisiaj to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych dyscyplin, która oferowana jest nie tylko na uczelniach medycznych. Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, lecz również misja, którą podjąć mogą osoby nie tylko o konkretnych kwalifikacjach, lecz także konkretnych cechach charakteru. Dla tych, którzy chcieliby poznać zasady tej niełatwej sztuki przygotowano kierunek Pielęgniarstwo, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie prowadzone są na dwóch stopniach, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: anatomia, fizjologia, genetyka, patologia, zdrowie publiczne, socjologia, pedagogika, promocja zdrowia, dietetyka, farmakologia, badanie fizykalne, interna i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, badania naukowe w pielęgniarstwie, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, opieka paliatywna, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, dydaktyka medyczna, podstawy żywienia człowieka, nowoczesne techniki diagnostyczne.

Należy przyznać, że Pielęgniarstwo jest szczególnie ważną dziedziną i niezwykle trudno wyobrazić sobie świat bez przedstawicieli tej profesji. A jaki ma ona obszar? Absolwenci Pielęgniarstwa w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Szczecinie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa zachodniopomorskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także.

 

Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Dominika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studiując w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym zrozumiałam, że pielęgniarstwo to coś więcej niż pewna działalność. Zrozumiałam także, że tego kierunku nie da się wybrać przez przypadek albo z powodu brak innych pomysłów. To wspaniałe studia. Wspaniałe studia na wspaniałej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • promowania wzorców zdrowego życia,
 • identyfikowania wad wrodzonych,
 • określania rodzaju niepełnosprawności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku pielęgniarstwo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (0)