Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Można powiedzieć, że Pielęgniarstwo to dziedzina stara jak świat, chociaż pierwsza oficjalna szkoła pielęgniarstwa powstała dopiero w 1860 roku, w Londynie. Dzisiaj to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych dyscyplin, która oferowana jest nie tylko na uczelniach medycznych. Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, lecz również misja, którą podjąć mogą osoby nie tylko o konkretnych kwalifikacjach, lecz także konkretnych cechach charakteru. Dla tych, którzy chcieliby poznać zasady tej niełatwej sztuki przygotowano kierunek Pielęgniarstwo, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie prowadzone są na dwóch stopniach, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: anatomia, fizjologia, genetyka, patologia, zdrowie publiczne, socjologia, pedagogika, promocja zdrowia, dietetyka, farmakologia, badanie fizykalne, interna i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, badania naukowe w pielęgniarstwie, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, opieka paliatywna, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, dydaktyka medyczna, podstawy żywienia człowieka, nowoczesne techniki diagnostyczne.

Należy przyznać, że Pielęgniarstwo jest szczególnie ważną dziedziną i niezwykle trudno wyobrazić sobie świat bez przedstawicieli tej profesji. A jaki ma ona obszar? Absolwenci Pielęgniarstwa w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Szczecinie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa zachodniopomorskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także.

 

Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Dominika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studiując w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym zrozumiałam, że pielęgniarstwo to coś więcej niż pewna działalność. Zrozumiałam także, że tego kierunku nie da się wybrać przez przypadek albo z powodu brak innych pomysłów. To wspaniałe studia. Wspaniałe studia na wspaniałej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • promowania wzorców zdrowego życia,
 • identyfikowania wad wrodzonych,
 • określania rodzaju niepełnosprawności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, chemia, matematyka, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, historia.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (0)