Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Politechnice Rzeszowskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo państwa
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • historia służb mundurowych
 • komunikacja społeczna
 • nauka o państwie i prawie
 • organizacja i zarządzanie

 

Bezpieczeństwo to rzecz najważniejsza, stanowiąca fundament wszelakiego rozwoju. Dlatego coraz częściej się o nim dyskutuje, a kierunki kształcenia z nim związane zyskują na popularności. Studia w Rzeszowie tworzą interesującą i bogatą sferę nauki, w której kandydaci odnajdą dyscyplinę, która wiąże się z procesem zaspokajania potrzeb i interesów społeczeństwa kraju. Tą dyscypliną jest Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jego nadrzędnym celem jest zespół działań prowadzących do utrzymania zdolności reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Osoby, które chcą poznać te działania powinni zwrócić uwagę na Bezpieczeństwo wewnętrzne, oferowane przez Politechnikę Rzeszowską, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień nauk społecznych, prawnych oraz organizacji i zarządzania. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, poznają zasady funkcjonowania państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo wewnętrzne na Politechnice Rzeszowskiej to także zaznajomienie się z obszarem ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, jak również zwalczania przestępczości i terroryzmu.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: bezpieczeństwo państwa, etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, historia służb mundurowych, komunikacja społeczna, nauka o państwie i prawie, organizacja i zarządzanie, prawa człowieka, socjologia kryminalistyczna, system polityczny RP, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo społeczne, prawo karne, prawo wykroczeń, współczesne stosunki międzynarodowe, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, kryminologia, wywiad gospodarczy, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, analiza zagrożenia i szacowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem, służby specjalne.

Bezpieczeństwo zawsze stanowiło najważniejszą dziedzinę i obserwując współczesny świat wciąż będzie dzierżyć taki tytuł. W czasach niepokoju i potencjalnych zagrożeń niezwykle istotne jest położenie nacisku właśnie na aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych służb państwowych – takich jak policja, służba celna, czy siły zbrojne – firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, czy też wewnętrznych służbach firm i instytucji.

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą długą listę dziedzin, która coraz mocniej zachęca kandydatów do studiowania w stolicy Podkarpacia. Prawdą jest, że im więcej kierunków, tym podjęcie wyboru bywa trudniejsze. Jeśli chcielibyśmy zgłębić zagadnienie Bezpieczeństwa wewnętrznego, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która oferuje kształcenie w tym zakresie.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Łukasz, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Politechnika Rzeszowska to uznana uczelnia, serce kształcenia wyższego na Podkarpaciu. Warto tutaj studiować. Nauka daje prestiż i dyplom otwierający wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • skutecznego komunikowania,
 • zatrudniania, kierowania i zarządzania pracownikami,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • zasad i form funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zadań i zasad funkcjonowania organów państwa i administracji publicznej,
 • zwalczania przestępczości i terroryzmu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • służbie celnej,
 • siłach zbrojnych RP,
 • straży granicznej,
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach detektywistycznych,
 • firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia,
 • wewnętrznych służbach ochrony firm i instytucji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania PR

Komentarze (0)