Studia prawnicze Rzeszów

Studia prawnicze Rzeszów

Studia prawnicze Rzeszów

Największy wybór studiów

prawniczych w Rzeszowie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Rzeszów | woj. podkarpackie

Patrząc na definicję w słowniku języka polskiego odkryjemy, że studia prawnicze mają na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności. W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego. To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na prawo.

Pięcioletnie, magisterskie studia prawnicze w Rzeszowie składają się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.

Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje.

KIERUNKI PRAWNICZE W RZESZOWIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja i wymagania na prawo

Rekrutacja na studia prawnicze w Rzeszowie nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze w Rzeszowie, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Rzeszowie to dopiero początek kariery zawodowej w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, jak szerokie pole zawodowe otwierają studia prawnicze dla swoich absolwentów. Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych , organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw.

Przykładowe zawody? Sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista  ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego albo asystent prawny zarządu.

STUDIA PRAWNICZE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

L
M
O
P
S
U
Z

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA PRAWNICZE

W Rzeszowie znajduje się kilka uczelni, na których można studiować prawo. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Rzeszowski. Na Wydziale Prawa i Administracji można studiować na kierunkach:

  • Prawo - pięcioletnie jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne).
  • Europeistyka - trzyletnie studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
  • Administracja - trzyletnie studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
  • Negocjacje i mediacje (studia podyplomowe).
  • Bezpieczeństwo i ochrona informacji (studia podyplomowe).

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie proponuje swoim studentom zajęcia w trzech kolegiach prawniczych: Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Prawa.

  • W Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu prowadzone są wykłady na specjalnościach: Administracja bezpieczeństwa narodowego, Administracja publiczna, E-administracja, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Administrowanie firmą.
  • Specjalizacje w Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego to: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Zarządzanie Kryzysowe, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej.
  • Natomiast w Kolegium Prawa otwarte są jednolite pięcioletnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, z możliwością kształcenia na aplikacjach lub na specjalnościach. Ta druga ścieżka pozwala na wybranie profilu kształcenia z Cyberprzestępczości, Kryminalistyki i kryminologii, Prawa Europejskiego lub Prawa w Biznesie.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie organizuje także następujące studia prawnicze podyplomowe: Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej, Administracyjny asystent medyczny, Prawo pomocy społecznej w działaniu organów JST, Prawo procesu inwestycyjno­budowlanego, Doradztwo podatkowe, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie projektami, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Bankowość i prawo bankowe, Zarządzanie jakością w administracji publicznej, Administracja celna w UE, Podatki i prawo podatkowe, Prawo gospodarcze, Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu, Cyberbezpieczeństwo, Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie wewnętrznym, Nowelizacja procedury karnej, Aktualne problemy prawne w działalności notariusza, Prawo karne wykonawcze i penitencjarystyka, Prawo dowodowe, Prawo bankowe i bankowość elektroniczna oraz Prawo medyczne.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania z Siedzibą w Rzeszowie prowadzi zajęcia na studiach prawniczych I stopnia z Administracji, Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Gospodarki i administracja publicznej oraz studia II stopnia z Administracji i Bezpieczeństwa publicznego.

 

 

Komentarze (0)