Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekologia
 • geomatyka
 • grafika inżynierska
 • matematyczne podstawy kartografii
 • rachunek wyrównawczy
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja i astronomia geodezyjna
 • teledetekcja
 • kataster i gospodarka nieruchomościami

 

Geodezja i kartografia jest kierunkiem, po zgłębieniu którego można pracować zarówno na lądzie, jak i na morzu. W ostatnich kilkunastu latach rozwój technologii geodezji morskiej, hydrografii, czy geoinformatyki stworzył interesujące miejsca pracy i wiele sygnałów zapowiada, że taki stan jeszcze długo się utrzyma. Geodezja i kartografia oraz różne jej gałęzie pozwalają na sporą elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej, dlatego osoby chcące posiadać szerokie perspektywy wybierają kierunek Geodezja i kartografia w Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem różnorodnych nauk i zagadnień, na przykład technicznych i przyrodniczych. Studenci rozwijają umiejętności niezbędne do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach. Poznają technologie prac pomiarowych, które wykorzystują elektroniczne urządzenia i aparaturę pomiarową, metody satelitarne, hydrograficzne oraz metody fotogrametrii i ogólnie teledetekcji. Ponadto, zaznajamiają się z metodami badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Studia na kierunku Geodezja i kartografia w Akademii Morskiej w Szczecinie posiadają ścieżkę kształcenia, a jest nią Geoinformatyka. Jej istotą jest pozyskanie wiedzy z zakresu systemów informacji geograficznej, fotogrametrii i teledetekcji oraz kartografii. Studenci poznają zagadnienia z obszaru geodezji i pozycjonowania, programowania, tworzenia modeli i wizualizacji 3D, wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku systemów informacji przestrzennej, a także z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych, skaningu laserowego oraz nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: ekologia, geomatyka, grafika inżynierska, matematyczne podstawy kartografii, rachunek wyrównawczy, geodezja inżynieryjna, geodezja i astronomia geodezyjna, teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, geodezja satelitarna, bazy danych przestrzennych, geodezyjne pomiary szczegółowe.

Geodezja i kartografia jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać różnorodne umiejętności i zdobyć solidny bagaż wiedzy. Absolwenci znają zasady sporządzania map zasadniczych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz zasady geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, jak również zasady gospodarki gruntami, oraz projektowania rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Dlatego, jak wspomnieliśmy na początku, mogą pracować zarówno na lądzie, jak i na morzu. A dokładniej? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek w Akademii Morskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, biurach projektowych, instytutach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach hydrograficznych, przedsiębiorstwach geoinformatycznych, służbie geodezyjnej i kartograficznej.

Studia w Szczecinie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie?

Paweł, student Geodezji i kartografii mówi:

„Akademia Morska podziałała na mnie jak magnes. To miejsce wyjątkowe, tak jak zdobywane tutaj wykształcenie jest wyjątkowe. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad i specyfiki wykonywania pomiarów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i hydrograficznych,
 • zasad działania, budowy i konstrukcji przyrządów i systemów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i hydrograficznych,
 • technik pomiarowych,
 • teledetekcji i technik przetwarzania obrazów,
 • oprogramowania i systemów geoinformatycznych,
 • zarządzania jakością,
 • katastru nieruchomości,
 • planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego,
 • systemów informacji przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • przedsiębiorstwach hydrograficznych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach geoinformatycznych,
 • służbie geodezyjnej i kartograficznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nawigacyjnym AM w Szczecinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nawigacyjnym AM w Szczecinie

Komentarze (0)