Energetyka

Energetyka

Politechnika Rzeszowska - kierunki studiów

Energetyka – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku energetyka na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • materiały konstrukcyjne
 • fizyka
 • elektrotechnika
 • geometria i grafika inżynierska
 • mechanika techniczna
 • metody numeryczne
 • metrologia

 

Życie bez energii to coś niewyobrażalnego. Niestety, wytwarzanie jej oraz późniejsze przesyłanie wiąże się nierzadko z negatywnymi konsekwencjami, na przykład w postaci zanieczyszczania środowiska naturalnego. Ale człowiek, pracujący nieprzerwanie nad rozwojem, próbuje tworzyć ekologiczne formy produkowania energii, choć i tak stosowano są one dość rzadko. Nad rozwiązywaniem problemów związanych z energią czuwają specjaliści, którzy na szczęście przybywa, gdyż Energetyka jest cieszącym się popularnością kierunków kształcenia. A gdzie można go zgłębiać? Na Politechnice Rzeszowskiem, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także zaznajamiają się z zagadnieniami mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystania nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z problemami ochrony środowiska i oczyszczania spalin. Energetyka na Politechnice Rzeszowskiej to kierunek, który daje możliwość poznania zasad gospodarki energetycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych, firmach i gminach.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: materiały konstrukcyjne, fizyka, elektrotechnika, geometria i grafika inżynierska, mechanika techniczna, metody numeryczne, metrologia, elektronika, mechanika płynów, ochrona środowiska w energetyce, projektowanie maszyn, systemy sterowania w energetyce, urządzania i technologie energetyczne, metody wspomagania decyzji w energetyce, odnawialne źródła, układy napędowe w energetyce, eksploatacja instalacji energetycznych, gospodarka energetyczna, awaryjność i diagnostyka w energetyce, elektrownie jądrowe, audyt energetyczny, inżynieria wysokich napięć, zarządzanie i marketing w energetyce.

Zagadnienia realizowane w toku studiów dotyczą szczegółowych technologii produkcji energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych, gazowych, gazowo- parowych i wiatrowych, procesów konwersji energii i ich sprawności, magazynowania energii, ekologicznych skutków wykorzystania i konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, zajęcia wprowadzają studentów w dziedzinę eksploatacji maszyn energetycznych i napędów elektrycznych w szerokim zakresie ich praktycznego stosowania. Z solidnym bagażem wiedzy absolwenci Energetyki na Politechnice Rzeszowskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwórczym, zakładach przemysłowych, czy przemyśle wydobywczym. Na absolwentów czekają także elektrownie, elektrociepłownie i firmy związane z przesyłem i dystrybucją energii, w których mogą pracować w roli specjalistów układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane z pozyskiwaniem czy przetwarzaniem energii będą stawały się coraz ważniejsze i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Adam, student Energetyki mówi:

„Na studiach należy otaczać się ludźmi z pasją, którzy inspirują i motywują do pracy. Takich ludzi spotykam każdego dnia na Politechnice Rzeszowskiej. To uczelnia ludzi pomysłowych, ambitnych, z ciekawymi pomysłami na życie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Energetykę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się procedurami numerycznymi,
 • modelowania układów mechanicznych,
 • pomiaru i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych,
 • projektowania,
 • ochrony środowiska i oczyszczania spalin,
 • nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej,
 • wykonywania audytów energetycznych,
 • zarządzania ryzykiem w energetyce,
 • wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Energetyka:

Absolwent kierunku Energetyka na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • przemyśle wytwórczym,
 • zakładach przemysłowych,
 • przemyśle wydobywczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Energetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PR

Komentarze (0)