Matematyka

Matematyka

Matematyka

08.02.2022

Matematyka – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku matematyka na Politechnice Rzeszowskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w PRZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • ekonomia
 • historia gospodarcza
 • matematyka dyskretna
 • matematyka finansowa
 • algebra ogólna i teoria liczb
 • podstawy rachunkowości
 • równania różniczkowe

 

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że Matematyka należy do najważniejszych dziedzin, jak również budzących różne emocje. Niektórzy ją kochają i opierają na niej porządek świata, a niektórzy, mówiąc delikatnie, nie darzą zbyt dużą sympatią. Nie zmienia to faktu, że „królowa nauk” zasługuje na takie określenie i bez niej świat stałby w miejscu. Można nawet zaryzykować przekonanie, że matematyka jest wszędzie i niemal wszystko, co spotykamy na swojej drodze jest z nią związane. Na tych, którzy liczą na ciekawe studia czeka kierunek Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu „królowej nauk” oraz jej zastosowania. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Istotą nauki na tej specjalności jest zaznajomienie się z metodami i narzędziami mającymi bezpośredni związek z tymi dyscyplinami matematycznymi, które bazują na metodach matematycznych i odzwierciedlają ilościowy aspekt zjawisk ekonomicznych. Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: algebra liniowa z geometrią analityczną, analiza matematyczna, ekonomia, historia gospodarcza, matematyka dyskretna, matematyka finansowa, algebra ogólna i teoria liczb, podstawy rachunkowości, równania różniczkowe, rachunek prawdopodobieństwa, badania operacyjne, statystyka, ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa, analiza funkcjonalna, funkcje rzeczywiste, rachunek papierów wartościowych, ocena efektywności inwestycji.

Program kształcenia oprócz zagadnień wiążących ze sobą nauki matematyczne z ekonomią, kładzie nacisk na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi, dzięki którym studenci będą mogli stać się badaczami ilościowego charakteru zjawisk ekonomicznych. Co się z tym wiąże, absolwenci Matematyki na Politechnice Rzeszowskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowych oraz aktuarialnych. Należy jednak podkreślić, że rynek pracy dla osób z wysokimi umiejętnościami matematycznymi jest znacznie większy. Sprawdzą się oni także w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, firmach o profilu consultingowym i doradczym, instytucjach metodologii ekonomii oraz różnego rodzaju ośrodkach badawczych.

Studia w Rzeszowie stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować?

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Bartek, student Matematyki mówi:

„Pochodzę z Rzeszowa, interesują mnie nauki ścisłe i nie wyobrażam sobie, żebym studiował gdzie indziej niż na Politechnice Rzeszowskiej. To renomowana uczelnia, rozpoznawana w całym kraju, zatem studia tutaj to niemały powód do dumy.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Rzeszów

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • roli i znaczenia dowodu w matematyce,
 • budowy teorii matematycznych,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • technik obliczeniowych i programowania,
 • stosowania systemu logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych,
 • instytucjach bankowych,
 • instytucjach aktuarialnych,
 • urzędach statystycznych,
 • ośrodkach badań demograficznych,
 • firmach o profilu consultingowym i doradczym,
 • instytucjach metodologii ekonomii,
 • ośrodkach badawczych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)