Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Politechnika Rzeszowska - kierunki studiów

Technologia chemiczna – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • mechanika techniczna i maszynoznawstwo
 • metrologia i miernictwo przemysłowe
 • chemia analityczna
 • chemia fizyczna
 • statystyka i opracowanie wyników
 • termodynamika techniczna

 

Technologia chemiczna, to według definicji dyscyplina naukowa o procesach wytwarzania produktów w wyniku przemian chemicznych, fizykochemicznych i zawartości energii, w których następuje zmiana składu i właściwości wyjściowych surowców. Dziedzina ta cieszy się coraz większą popularnością i w obszarze kształcenia wyższego staje się poważną konkurencją dla „zwykłej” chemii. Nie oznacza to jednak, że jest to łatwe zagadnienie. Na tych, którzy nie boją się ciężkiej pracy i których cechuje wytrwałość czeka kierunek Technologia chemiczna, na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci rozwijają umiejętności związane z technologią chemiczną, metodami badawczymi i analitycznymi stosowanymi w przemyśle i laboratoriach chemicznych, termodynamiką techniczną i chemiczną, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą przemysłu chemicznego, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym. Technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Bogaty program zajęć zawiera takie przedmioty jak: chemia ogólna i nieorganiczna, mechanika techniczna i maszynoznawstwo, metrologia i miernictwo przemysłowe, chemia analityczna, chemia fizyczna, statystyka i opracowanie wyników, termodynamika techniczna, analiza instrumentalna, inżynieria chemiczna, technologia nieorganiczna, chemia i technologia polimerów, aparatura procesowa, modelowanie procesów i bioprocesów, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, biotechnologia farmaceutyczna, optymalizacja procesowa.

Jak już wspomnieliśmy, Technologia chemiczna cieszy się coraz większą popularnością wśród kandydatów na studia. Należy podkreślić, że kierunek nie należy do najłatwiejszych i dość stanowczo z grona studentów oddziela amatorów od prawdziwych pasjonatów, którzy charakteryzują się dużą wytrwałością w zdobywaniu wiedzy. W obecnej sytuacji gospodarczej zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie zaczyna wzrastać, zatem wysiłek włożony w naukę może się opłacić. A jaka przyszłość czeka po studiach? Absolwenci Technologii chemicznej na Politechnice Rzeszowskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle petrochemicznym, przemyśle biotechnologicznym, biurach projektowych, ośrodkach naukowo- badawczych.

Rzeszów jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Patrycja, studentka Technologii chemicznej mówi:

„Studia na Politechnice Rzeszowskiej dają olbrzymi zastrzyk nowoczesnej wiedzy. W jednym miejscu spotykają się pasjonaci dyscypliny i następuje satysfakcjonujący proces nauki, wymiany myśli i pomysłów. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologicznego wykorzystania metod matematycznych,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • oceny zachowania i reaktywności związków chemicznych w relacji do ich budowy,
 • posługiwania się wiedzą chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu w skali technologicznej,
 • opracowania, realizacji i kontroli procesu technologicznego,
 • termodynamiki technicznej i chemicznej,
 • opisu i stosowania operacji jednostkowych w technologiach chemicznych,
 • projektowania aparatury,
 • zarządzania produkcją z uwzględnieniem wymagań w zakresie jakości,
 • bezpieczeństwa technicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle petrochemicznym,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • biurach projektowych,
 • ośrodkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna  - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemiczny PR

Komentarze (0)